Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.04.2022 Таня Аспарухова Младши специалист счетоводител, той и касиер Таня Аспарухова-1.pdf
2 15.06.2022 Еленка Сименова Съдебен деловодител Еленка Симеонова_1.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.04.2022 Таня Аспарухова Младши специалист счетоводител, той и касиер Таня Аспарухова-2.pdf
2 15.06.2022 Еленка Сименова Съдебен деловодител Еленка Симеонова_2.pdf