ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец и да изпратите на адреса на Окръжна прокуратура Монтана:

 

3400 Монтана, ул. "Васил Левски" №24 ет.4, стая РЕГИСТРАТУРА, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ

тел.: 096/395 194, email: [email protected]

Работно време от 8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА / PDF файл / 791.3 KB

Заповед РД-04-230 от 21.06.2016 г. / PDF файл / 57.0 KB

Заявление за достъп до обществена информация до Главния прокурор на ПРБ / PDF файл / 33.5 KB

Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация / PDF файл / 20.3 KB

Заявление за достъп до обществена информация до Административен ръководител на прокуратура / PDF файл / 34.5 KB

Банковата сметка на Окръжна прокуратура - Монтана:

Юробанк България

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG 14 BPBI 7933 3198 6391 01