Говорител на Окръжна прокуратура гр.Монтана Лилия Илиева
3400 Монтана, ул. Васил Левски №24