2021 година

Окръжна прокуратура - Монтана

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 11.07.2021 Мадлен Благоева Експерт обществени поръчки Мадлен Благоева-1.pdf
2 12.07.2021 Ирина Тодорова Гл. специалист - адм. дейност и сграден фонд Ирина Тодорова-1.pdf
3 28.07.2021 Денка Динкова Съдебен деловодител Денка Динкова-1.pdf

Окръжна прокуратура - Монтана

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.08.2021 Мадлен Благоева Експерт обществени поръчки Мадлен Благоева-2.pdf
2 12.07.2021 Ирина Тодорова Гл. специалист - адм. дейност и сграден фонд Ирина Тодорова-2.pdf
3 28.07.2021 Денка Динкова Съдебен деловодител Денка Динкова-2.pdf