За информация и контакти

Работно време от 08:30 до 17:00 часа
3400 Монтана, ул. "Васил Левски" №24
        096/395 198
        096/395 194

Отдел връзки с обществеността

Пресговорител на ОП - Монтана: Лилия Илиева

Окръжен следствен отдел

3400 Монтана, ул. "Марин Дринов" №2, ет.2

тел.: 096/395 303

              096/395 302

e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.