Великотърновската Апелативна прокуратура е една от петте апелативни прокуратури в Република България, създадени в началото на 1998 година.