Регистър на подадените декларации по чл.49, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗПК

 
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
ДЛЪЖНОСТ чл.49, ал.1, т.1 чл.49, ал.1, т.2 - част I
чл.49, ал.1, т.2 - част II чл.49, ал.1, т.3 чл.49, ал.1, т.4
1 Силвия Зарзаланова Съдебен администратор        
2 Мария Арсова Главен счетоводител        
3 Красимира Хаджииванова Ст. специалист - счетоводител        
4 Стела Кирякова Гл. специалист - адм. дейност        
5 Йордан Тодоранов Системен администратор        
6 Цветана Димова Експерт "Връзки с обществеността"        
7 Тинка Спасова Главен специалист, ССИ        
8 Корнелия  Симеонова Старши специалист - КИ        
9 Мария Николова Прокурорски помощник        
10 Траяна Стоенчева Прокурорски помощник        
11 Пенка Николова Завеждащ служба        
12 Самуил Михайлов Съдебен статистик        
13 Спас Спасов Съдебен деловодител        
14 Йорданка Пеева Съдебен деловодител        
15 Галя Панчева Съдебен секретар        
16 Гинка Димитрова Съдебен секретар        
17 Евгения Начева Призовкар-чистач        

 

   Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители

 
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Декларация ДЛЪЖНОСТ
1. Гинка Димитрова Съдебен секретар - встъпване в длъжност
2. Самуил Михайлов Съдебен статистик - встъпване в длъжност
3. Евгения Начева Призовкар-чистач - встъпване в длъжност
4. Христо Христов Системен администратор - освобождаване от длъжност
5. Йордан Тодоранов Системен администратор - встъпване в длъжност

 

  Регистър на неподалите декларации служители

     
ИМЕ, ФАМИЛИЯ Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Георги Атанасов На техническа длъжност