5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" №16, ет. 3 тел.: 062/620 050 факс: 062/620 597 e-mail: [email protected]
Деловодство: тел.: 062/620 050
Говорител на АП Велико Търново: Светослав Калчев - зам. апелативен прокурор тел.: 062/651 894 e-mail: [email protected]
Експерт "Връзки с обществеността":Цветана Боева-Димова тел.: 062/651 407 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.