Светослав Калчев Калчев

 И. ф. административен ръководител - апелативен прокурор на АП В.Търново

Г-н Светослав Калчев е роден в гр. Велико Търново.
Завършил е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

В периода 1995 г. - 1996 г. е работил като съдебен кандидат Окръжен съд гр. Велико Търново.

От 1997 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 1997 г. до 2005 г. - прокурор в РП Велико Търново
 • от 2005 г. до 2010 г. - прокурор в ОП В.Търново
 • от 2010 г. до 2014 г. - зам. окръжен прокурор на ОП В.Търново
 • от 23.05.2014 г. е назначен на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново
 • от 15.11.2017г. придобива ранг "Прокурор във ВКП и ВАП"
 • на 18.04.2019 г. е встъпил в длъжност "Заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор" на АП В.Търново
 • от 01.03.2024 г. е назначен на длъжност И. ф. административен ръководител - апелативен прокурор на АП В.Търново

Таня Недкова Иванова

Прокурор в АП В.Търново

 

Г-жа Таня Недкова е родена в гр. Ловеч.
Завършила е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

В периода 1988 г. - 1990 г. е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд и Окръжен съд гр. Велико Търново, а между 1996 и 1997 г. е била адвокат в Адвокатска колегия Велико Търново.

От 1990 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 1990 г. до 1996 г. - младши прокурор, прокурор и районен прокурор в РП Горна Оряховица
 • от 1998 г. до 2009 г. - окръжен прокурор и адм. ръководител на ОП В.Търново
 • от 28.10.2009 г. е назначена на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново с ранг "Прокурор във ВКП и ВАП"
 • на 22.11.2017 г. е встъпила в длъжност "Заместник на административния ръководител - зам. апелативен прокурор" на АП В.Търново
 • на 23.04.2019 г. е встъпила в длъжност "Административен ръководител -  апелативен прокурор" на АП В.Търново
 • на 01.03.2024 г. е преназначена на длъжност прокурор в Апелативна прокуратура - гр. В.Търново

Димитър Янков Лещаков

Прокурор в АП В.Търново

Г-н Димитър Лещаков е роден в гр. Велико Търново.
Завършил е висше юридическо образование във ВИ на МВР гр. София.

За няколко месеца е работил като разузнавач I степен в РПУ- В.Търново. На 02.01.1995 г. е бил назначен на длъжност "следовател", по-късно и като ръководител на Районна следствена служба гр. Свищов.

От 1998 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • между 1998 г. и 2002 г. - Районен прокурор в районна прокуратура гр. Свищов
 • от 2002 г. до 2005 г. - прокурор в ОП - В.Търново
 • от 05.10.2005 г. - прокурор в Апелативна прокуратура - гр. В.Търново

Придобил ранг "Прокурор във ВКП и ВАП" от 04.02.2010г.

Румяна Ирманова Хинчева

Прокурор в АП В.Търново

Г-жа Румяна Ирманова е родена в гр. Велико Търново.
Завършила е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

В периода 1988 г. - 1989 г. е работила като стажант-съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, а между 1990 и 1993 г. е била адвокат в Адвокатска колегия Велико Търново.

От 1993 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 1993 г. до 1998 г. - зам.районен прокурор на РП Велико Търново
 • от 1998 г. до 2010 г. - прокурор в ОП В.Търново
 • от 2010 г. до 2012 г. - зам. окръжен прокурор на ОП В.Търново
 • от 01.08.2012 г. е назначена на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново с ранг "Прокурор във ВКП и ВАП"

Свилен Георгиев Цветков

Прокурор в АП В.Търново

Г- Свилен Цветков е роден в гр. Горна Оряховица.
Завършил е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

В периода 01.02.1993 г. - 31.07.1993 г. е работил като съдебен кандидат в Окръжен съд гр. Велико Търново.

От 1993 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 1993 г. до 1998 г. - прокурор в РП Горна Оряховица
 • от 1998 г. до 2010 г. - районен прокурор на РП Горна Оряховица
 • от 2010 г. до 2013 г. - прокурор в РП Горна Оряховица
 • от 01.08.2013 г. е назначен на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново

Антоанета Георгиева Чакърова

Прокурор в АП В.Търново

Г-жа Антоанета Чакърова е родена в гр. Горна Оряховица.
Завършила е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

През 1993 г. е работила като стажант в Окръжен съд гр. Велико Търново.

От 1993 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 1993 г. до 1994 г. - младши прокурор в ОП Велико Търново
 • от 1994 г. до 1998 г. - прокурор в РП В.Търново
 • от 1998 г. до 2010 г. - районен прокурор на РП В.Търново
 • от 2010 г. до 2014 г. - прокурор в ОП В.Търново
 • от 23.05.2014 г. е назначена на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново с ранг "Прокурор във ВКП и ВАП"

 

Цветан Ангелов Маринов

Прокурор в АП В.Търново

Г-н Цветан Маринов е роден в гр. Панагюрище.
Завършил е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий“.

В периода 1999 г. - 2000 г. е работил като съдебен кандидат в Окръжен съд гр. Ловеч.

От 2001 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 2001 г. до 2002 г. – младши прокурор в РП Ловеч
 • от 2002 г. до 2006 г. - прокурор в РП Ловеч
 • от 2006 г. до 2012 г. - зам. районен  прокурор на РП Ловеч
 • от 2012 г. до 2017 г. – прокурор в ОП В.Търново
 • от 01.03.2017 г. е назначен на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново с ранг "Прокурор във ВКП и ВАП"

 

Катерина Йорданова Лещакова

Прокурор в АП В.Търново

Г-жа Катерина Лещакова е родена в гр. Велико Търново.
Завършила е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий“.

В периода 01.02.1999 г. - 01.02.2000 г. е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд гр. Велико Търново.

От 2001 г. работи в системата на Прокуратурата на РБ, както следва:

 • от 2001 г. до 2003 г. – младши прокурор в ОП Велико Търново
 • от 2003 г. до 2008 г. - прокурор в РП Павликени
 • от 2008 г. до 2012 г. - прокурор в РП Велико Търново
 • от 2012 г. до 2021 г. – прокурор в ОП Велико Търново
 • от 14.06.2021 г. е назначена на длъжност "Прокурор" при АП В.Търново с ранг "Прокурор във ВКП и ВАП"

 

Галерия с прокурори и служители

Прокурори - 24 март 2008 г.

Прокурори в АП 24 март 2008

Борис Миновски, Стоян Вараджаков, Аня Димова, Димитър Лещаков, Жоро Нинов

Прокурори и служители - 24 март 2008 г.

Прокурори и служители 24 март 2008

Прокурори - 8 октомври 2008 г.

Прокурори в АП 8 октомври 2008

Борис Миновски, Стоян Вараджаков, Аня Димова, Димитър Лещаков, 
Жоро Нинов, Петър Балъков 

Прокурори - 15 март 2013 г.

Прокурори в АП 15 март 2013

Румяна Ирманова, Димитър Лещаков, Таня Недкова, Борис Миновски,
Аня Димова, Стоян Вараджаков, Донка Мачева

Служители - 15 март 2013 г.

Служители в АП Велико Търново