Кратка история на прокуратурата в България

В началните години след Освобождението нашата правосъдна система е обединявала всички органи и институции, имащи отношение и участващи в правосъдната дейност, а именно съд, прокуратура и адвокатура. На 24 август 1878 г. са били утвърдени временни правила за устройство на съдебната власт в България от комисаря на руския император. Установената система е била двустепенна. Едва след приемането на Търновската Конституция на 16 април 1879 у нас е поставено началото на изграждането на съдебната ни система на стабилна основа.

В Конституцията на РБ от 1947 година е предвидена специална VІ-та глава, наречена „Народните съдилища и прокурорски надзори”. Главният прокурор се е избирал от Народното събрание за срок от 5 години и е бил подчинен единствено на него. Всички останали прокурори при съдилищата от всички степени са били назначавани и уволнявани от Главния прокурор.

В съдържанието на следващата Конституция на България в нашата история от 1971 г. е била предвидена глава VІІІ-ма – „Съд и прокуратура”. В текста на тази глава вече по-подробно и обстоятелствено „съотносимо с уредбите в предходните конституции” е била регламентирана структурата, функциите и правомощията на съда и прокуратурата. В текста на чл.135, ал.1 от тази Конституция е посочено, че при изпълнение на своите длъжностни задължения и правомощия прокурорите са независими и действат единствено и само въз основа на Закона.

Структурата, организацията и функциите на съдебната система в днешния й вид бележат своето начало в Конституцията на РБ от месец юли 1991 г.

Въз основа на чл.101, ал.2 от тази Конституция от 1991 г., на 14 юли 1994 г. е приет Законът за съдебната власт, който дефинира значението, правата и отговорностите на независимата прокуратура.

Създаване на Апелативна прокуратура - Велико Търново

В началото на 2008 година прокурорите и служителите  при В.Търновската апелативна прокуратура отбелязаха 10-годишен юбилей от съществуването на институцията.

На 21.01.1998г. с протоколно решение № 2 на Висшия съдебен съвет, на основание чл.27-т.2 от тогава действащия Закон за съдебната власт бе решено създаването на Апелативен съд със седалище в гр. В.Търново /обхващащ съдебните окръзи – В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе/, а седмица по-късно тогавашният Главен прокурор на РБ Иван Татарчев излезе с предложение до Висшия съдебен съвет за изграждането на В.Търновската апелативна прокуратура.

За пръв ръководител на ВТАП бе номиниран и назначен г-н Цанко Русев, за негов заместник – г-жа Аня Димова и за прокурор във ВТАП г-н Тодор Лазаров, а малко по-късно бяха назначени и прокурорите Стоян Вараджаков и Жоро Нинов.

На мястото на починалия през м.март 2000г. Тодор Лазаров, през м.август същата година като прокурор в Апелативна прокуратура бе назначен г-н Борис Миновски.

С решение от 28 април 2004г. на Висшия съдебен съвет за апелативен прокурор бе назначена г-жа Аня Димова.

След пенсионирането на прокурор Цанко Русев през 2005г. прокурорският състав бе попълнен от г-н Димитър Лещаков.

От месец август 2008г., след успешно участие в конкурс чрез атестиране на работа като прокурор във Великотърновската апелативна прокуратура бе назначен г-н Петър Балъков.

От 28-ми октомври 2009г., след успешно участие в конкурс чрез атестиране и съобразно протокол на ВСС от 15.10.2009 г.  на длъжност "Прокурор в Апелативна прокуратура" бе назначена г-жа Таня Недкова Иванова.

На 17.11.2009г. след пенсиониране Апелативна прокуратура напусна г-н Петър Балъков - прокурор във ВТАП.

На 01.01.2010г. след пенсиониране Апелативна прокуратура напусна г-н Жоро Нинов - прокурор във ВТАП.

От 1-ви август 2012г. след успешно участие в конкурс и с решение на ВСС от Протокол № 9/01.03.2012 г.  на длъжност "Прокурор в АП" бе назначена г-жа Румяна Ирманова.

От 1-ви август 2013г., след успешно участие в конкурс и с решение на ВСС от Протокол № 37/20.09.2012 г. на длъжност "Прокурор в АП" бе назначен г-н Свилен Цветков.

На 12.05.2014 г. изтече вторият 5-годишен мандат на Апелативния прокурор г-жа Аня Димова и от тази дата до встъпване на следващия Апелативен прокурор функциите на Административен ръководител се изпълняват от г-н Стоян Вараджаков - зам. апелативен прокурор.

От 23.05.2014 г., след успешно участие в конкурс и с решение на ВСС по Протокол № 18/17.04.2014 г.  на длъжност "Прокурор в АП" бяха назначени г-жа Антоанета Чакърова и г-н Светослав Калчев.

От 17.07.2014 г., след успешно участие в конкурс и с решение на ВСС по Протокол № 30 от 03.07.2014 г., на длъжност "Административен ръководител-Апелативен прокурор" бе назаначен г-н Огнян Басарболиев.

От 21.03.2016 г., след успешно участие в конкурс, на длъжност „Прокурор в АП“, бе назначена Спаска Кинчева.

От 01.03.2017 г., след успешно участие в конкурс, на длъжност „Прокурор в АП“, бе назначен Цветан Маринов.

 

Прокурори, работили в АП В.Търново

 

Цанко Русев

Цанко Русев

18.03.1998 г. - 18.03.2004 г. - административен ръководител - апелативен прокурор на АП - В.Търново. 

19.03.2004 г. - 29.06.2005 г. - прокурор в АП - В.Търново.

Аня Димова

Аня Димова

28.04.2004 г. - 12.05.2014 г. - админстративен ръководител - апелативен прокурор на АП - В.Търново

01.04.1998 г. - заместник на административния ръководител - зам. апелативен прокурор на АП - В.Търново

Тодор Лазаров

Тодор Лазаров – 0т 01.04.1998г. до месец март 2000г. е прокурор в АП - В.Търново.

Стоян Вараджаков

Стоян Вараджаков

28.04.2004 г. - 19.09.2017 г. - заместник на адм. ръководител - зам. апелативен прокурор на АП - В.Търново

01.10.1998 г. - 27.04.2004 г. - прокурор в АП - В.Търново

Жоро Нинов

Жоро Нинов - прокурор в АП. На длъжност в АП - В.Търново от 02.11.1998г. до 01.01.2010г.

Борис Миновски

Борис Миновски - прокурор в АП. На длъжност в АП - В.Търново от 08.08.2000 г. до 10.10.2014 г.

Петър Балъков

Петър Балъков - прокурор в АП. На длъжност в АП - В.Търново от 04.08.2008г. до 17.11.2009г.

Огнян Басарболиев

Огнян Басарболиев - от 17.07.2014 г. до 30.09.2018г. е административен ръководител - апелативен прокурор на АП - В.Търново

Спаска Кинчева

Спаска Кинчева - прокурор в АП. На длъжност в АП - В.Търново от 21.03.2016 г. до 31.08.2016г.

Емил Денев

 

 
Емил Денев - от 06.08.2019 г.  до 21.04.2023 г. е заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на АП - Велико Търново.