Документи и вътрешни правила

16 Август 2023 г.

Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

27 Ноември 2020 г.

Правила за организацията на работата на прокурорските помощници в Апелативна прокуратура - София

8 Юли 2019 г.

Създаване в Апелативна прокуратура – София на електронен регистър на заявленията с искане по членове 15-22 от Регламент /ЕС/ 2016/679 и чл.53 и сл. от Закона за защита на личните данни

24 Април 2019 г.

Правила за медийна комуникация в Апелативна прокуратура - София