Радослав Димов Димов

Образование: 1999 г. - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“

Трудов стаж в орган на съдебната власт:

  • 07.11.2019 г. – до настоящия момент – Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София
  • 2017 г. – 2019 г. – Административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура
  • 2008 г. – 2017 г. – заместник на административния ръководител на Софийска районна прокуратура
  • 2003 г. – 2008 г. – прокурор в Софийска районна прокуратура
  • 2001 г. – 2003 г. – младши прокурор в Софийска районна прокуратура
  • 2000 г. – 2001 г. – съдебен кандидат в Софийски градски съд

С решение по т. 1 от Протокол № 27/11.09.2019 г. на Прокурорската колегия на ВСС Радослав Димов е избран за административен ръководител на Софийска апелативна прокуратура.