Информация за граждани

1303 София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721
тел.: 02/9813946

Регистратурата работи с граждани от 08.30 часа до 17.00 часа.

В Апелативна прокуратура – София се приемат молби, жалби и сигнали от граждани по следните възможни начини:

  • подадени на място в регистратурата на прокуратурата, саморъчно подписани;
  • изпратени по пощата или по факс, саморъчно подписани;
  • изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

Справки за граждани се предоставят само на страните по преписките срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.
Справките не се извършват по телефона.