Информационен център за работа с граждани

1303 София, ул. "Антим І" №17, ет. 7
тел.: 02 981 3946, факс: 02/980 0059
тел. деловодство: 02/981 3946
e-mail: [email protected]

 

Отдел връзки с обществеността

Говорител: Димитър Арабаджиев - прокурор в АП - София

тел.: 02 980 75 85

e-mail:  [email protected]

 

Експерт Връзки с обществеността: Лана Мумджиева

тел.: 02 988 59 62

e-mail: [email protected]

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.