Контакти

Информационен център за работа с граждани

1303 София, ул. "Антим І" №17, ет. 7
тел.: 02 981 3946, факс: 02/980 0059
тел. деловодство: 02/981 3946
e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител: Галя Маринова - заместник апелативен прокурор

тел.: 02 988 38 63
e-mail:  [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.