ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

 

Прокуратура

Дата

Приемно време

Място

АП – София

26.01.2024 г.

от 9.00 ч. до 12.00 ч.

гр.София, ул. „Антим І“ № 17, ет.7, к.704

АП – София

23.02.2024 г.

от 9.00 ч. до 12.00 ч.

гр.София, ул. „Антим І“ № 17, ет.7, к.704

АП – София

29.03.2024 г.

от 9.00 ч. до 12.00 ч.

гр.София, ул. „Антим І“ № 17, ет.7, к.704

АП – София

26.04.2024 г.

от 9.00 ч. до 12.00 ч.

гр.София, ул. „Антим І“ № 17, ет.7, к.704

АП – София

31.05.2024 г.

от 9.00 ч. до 12.00 ч.

гр.София, ул. „Антим І“ № 17, ет.7, к.704

АП – София

28.06.2024 г.

от 9.00 ч. до 12.00 ч.

гр.София, ул. „Антим І“ № 17, ет.7, к.704

Заявка за прием може да се прави на телефонни номера: 02/981 39 46 и 02/988 59 62 и на електронен адрес: [email protected].

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

 

Изнесени приемни в

прокуратура

Дата

Приемно време

Място

ОП – Враца

04.04.2024 г.

от 14.00 ч. до 17.00 ч.

В сградата на  ОП – Враца на адрес гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29

ОП – Видин

05.04.2024 г.

от 09.00 ч. до 12.00 ч.

В сградата на ОП-Видин на адрес, гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14

ОП – Монтана

05.04.2024 г.

от 14.00 ч. до 17.00 ч.

В сградата на ОП-Монтана на адрес, гр. Монтана, ул. „Васил Левски“ № 24

ОП – Благоевград

18.04.2024 г.

от 14.00 ч. до 17.00 ч.

В сградата на ОП-Благоевград на адрес, гр. Благоевград, площад „Васил Левски“ № 1, ет.4

ОП – Кюстендил

19.04.2024 г.

от 09.00 ч. до 12.00 ч.

В сградата на ОП-Кюстендил на адрес,  гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14

ОП – Перник

19.04.2024 г.

от 14.00 ч. до 17.00 ч.

В сградата на ОП-Перник на адрес, в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37

 

Предварителни заявки на гражданите за изнесения прием в района на Апелативна прокуратура – София могат да се направят, както следва:

 

в Окръжна прокуратура – Благоевград

на телефон: 073/8280 101

по електронна поща: [email protected]

 

в Окръжна прокуратура – Кюстендил

на телефон: 078/55 09 66

по електронна поща: [email protected]

 

в Окръжна прокуратура – Перник

на телефон: 076/64 70 66

по електронна поща: [email protected]

 

в Окръжна прокуратура – Видин

на телефон: 094/60 10 59

по електронна поща: [email protected]

 

в Окръжна прокуратура – Монтана

на телефон: 096/39 51 91

по електронна поща: [email protected]

 

в Окръжна прокуратура – Враца

на телефон: 092/62 50 49

по електронна поща: [email protected]