Прием на граждани

Прием на граждани от апелативния прокурор на Апелативна прокуратура - София

 

Приемът на граждани се осъществява в кабинета на апелативния прокурор на адрес: гр.София, ул.“Антим І“ № 17, ет.7, к.704.

 

Заявка за прием може да се прави на телефонни номера: 02/9813946 и 02/9885962 и на електронен адрес: [email protected].

 

Не се дават правни консултации съгласно чл.213 от ЗСВ.

 

В приемната се осъществяват следните дейности:

- прием на граждани;

- изслушване на поставените въпроси и искания и насочването им по компетентност;

- приемане и регистриране на подадени молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други;

- съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

 

Графици:

График за първото шестмесечие на 2020 г.

31.01.2020 г.

​28.02.2020 г.

27.03.2020 г.

24.04.2020 г.

29.05.2020 г.

 26.06.2020 г.

 

Прием на граждани в изнесените приемни в окръжните прокуратури от района на Апелативна прокуратура - София

 

На всяко тримесечие са определени изнесени приемни в градовете София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Враца и Монтана за района на Апелативна прокуратура – София.

 

Предварителни заявки на гражданите за изнесения прием в района на Апелативна прокуратура – София могат да се направят, както следва:

в Апелативна прокуратура – София

на телефони: 02/981 39 46 и 02/988 59 62

по електронна поща: [email protected]

в Софийска градска прокуратура

на телефон: 02/9219 200

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – София

на телефон: 02/8005 801

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Благоевград

на телефон: 073/8280 101

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Кюстендил

на телефон: 078/55 09 66

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Перник

на телефон: 076/64 70 66

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Видин

на телефон: 094/60 10 59

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Монтана

на телефон: 096/39 51 91

по електронна поща: [email protected]

в Окръжна прокуратура – Враца

на телефон: 092/62 50 49

по електронна поща: [email protected]

 

Графици:

График за изнесен прием за първото шестмесечие на 2020 г.

18.06.2020 г. – СГП

19.06.2020 г. – СОП

22.06.2020 г. – ОП Благоевград

23.06.2020 г. – ОП Кюстендил

23.06.2020 г. – ОП Перник

15.06.2020 г. – ОП Видин

16.06.2020 г. – ОП Монтана

16.06.2020 г. – ОП Враца