Кариери

Сподели

2 Юни 2021 г.
Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за 2 щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник”

Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за 2 щатни бройки за длъжността„Прокурорски помощник”– 1 щатна бройка, при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда и 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.