Структура и организация

Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Софийска градска прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури (чл.136, ал.1 от Закона за съдебната власт).

Районът на Апелативна прокуратура – София е най-големият в страната и включва:

  • 7 окръжни прокуратури и Софийска градска прокуратура, която е със статут на окръжна прокуратура
  • 16 районни прокуратури
  • 16 териториални отделения

Апелативна прокуратура - София

Окръжна прокуратура Благоевград

Окръжна прокуратура Видин

Окръжна прокуратура Враца

Окръжна прокуратура Кюстендил

Окръжна прокуратура Монтана

Окръжна прокуратура Перник

Окръжна прокуратура София

Софийска градска прокуратура