Указател на прокуратурите


 

Прокуратура Адрес Телефон Факс Адм. ръководител
Окръжна прокуратура – Благоевград 2700 Благоевград, пл."Васил Левски" №1 073/8280 101 073/885 213 Евгения Стоянова
Окръжна прокуратура – Видин 3700 Видин, ул.”Дунавска” №14 094/601 051 094/601 067 Ваня Цокова
Окръжна прокуратура – Враца 3000 Враца, ул.”Хр.Ботев” №29 092/625 049 092/629 362 Владимир Сираков
Окръжна прокуратура – Кюстендил 2500 Кюстендил, ул."Гороцветна" №14 078/550 966 078/550 968 Камелия Стефанова
Окръжна прокуратура – Монтана 3400 Монтана, ул. “Васил Левски” №24 096/395 191 096/300 945 Росен Русинов
Окръжна прокуратура – Перник 2300 Перник, ул. "Търговска" №37 076/647 013 076/602 721 Аделина Борисова - Алексиева
Окръжна прокуратура – София 1000 София, ул. „Съборна” №7 02/800 5800 02/800 5858 Наталия Николова
Софийска градска прокуратура 1040 София, бул. „Витоша” №2 02/981 3344 02/980 88 49  Илиана Кирилова
Районна прокуратура - София 1463 София, бул. „М. Скобелев” №23 02/907 90 14 02/866 58 77 Светлана Митова