Обвиняем за длъжностно присвояване е привлечен към наказателна отговорност с постановление на прокурор при Софийска районна прокуратура

28 Май 2020 г.

Под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура е образувано и се води досъдебно производство срещу Атанас Ш., на 33 години, за извършване на престъпление от общ характер.

В периода от началото на месец март 2019 г. до 19.08.2019 г. /включително/, в гр. София, при условията на продължавано престъпление – с осем деяния, в качеството си на длъжностно лице – „Управител отдел Търговия на дребно”, съгласно трудов договор, сключен между „Т.Б.” ЕАД, представлявано от изпълнителния директор С.Г. и Атанас Ш., обвиняемият присвоил, поверени му в това му качество да ги пази и управлява, чужди движими вещи: фотоепилатор, три броя телевизори, стерео слушалки, кафемашина, два броя мобилни телефони /собственост на „Т.Б.“ ЕАД/, на обща стойност 8 821,14 лева /осем хиляди осемстотин двадесет и един лева и четиринадесет стотинки/.

С постановление на прокурор при Софийска районна прокуратура от 26.05.2020 г. Атанас Ш. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За извършеното от обвиняемия престъпно деяние се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до осем години.

Разследването по случая продължава под ръководството на Софийска районна прокуратура.