Обвиняем за неплащане на издръжка е предаден на съд с акт на Софийска районна прокуратура

27 Май 2020 г.

Днес, 27.05.2020 г., Софийска районна прокуратура е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Ясен Н. за това, че след като бил осъден с Решение на Софийски районен съд, да издържа свой низходящ – дъщеря си К.Н., на която да заплаща месечна издръжка в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет/ лв. чрез нейната майка и законен представител К.П., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно общо 19 /деветнадесет/ месечни вноски по 150,00 лв. или всичко на обща стойност 2850,00 лв. /две хиляди осемстотин и петдесет лв./ – престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Обвиняемият Ясен Н. и К.П. са родители на детето К.Н., родена на 17.03.2016 г. За периода месец юли 2018 г. - месец януари 2020 г., както и към настоящия момент, пострадалата К.Н. и нейната майка и законен представител – К.П., живели в гр. София, ж.к. ”Сухата река”. С Решение на Софийския районен съд, влязло в законна сила на 09.08.2017 г., Ясен Н. бил осъден да заплаща на малолетната си дъщеря К.Н. месечна издръжка в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева, считано от влизане на решението в сила. Обвиняемият не заплащал дължимата издръжка на дъщеря си К.Н., чрез нейната майка и законен представител К.П., за периода от месец юли 2018 г. до месец януари 2020 г. включително. За този период обвиняемият е следвало да заплати за детето си 19 (деветнадесет) пълни месечни вноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева всяка от тях, като общо неизплатената сума за издръжка за целия период възлиза на 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет) лева.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемият Ясен Н. да продължи в Софийски районен съд.