Софийска районна прокуратура внесе в СРС обвинителен акт за измама и съставяне на неистински документи

29 Април 2020 г.

На 28.04.2020г. Софийска районна прокуратура внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу обвиняемата Ана Д. за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, както и срещу обвиняемата Галина Н. за престъпление по чл. 310, ал. 1 вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

През месец ноември 2014г. обвиняемата Ана Д. имала нужда от парични средства. Не можела да тегли кредит на свое име, тъй като вече имала множество задължения, които не можела да погасява. Ана Д. била запозната с възможността за кандидатстване и отпускане на онлайн кредити от „К.“АД. В перода 2014г. - 2015г., в гр. София, с цел да набави за себе си имотна облага, Ана Д. изпращала на интернет сайта на „К.“АД кандидатури за заем в различни размери от името на лицето М.Д. Съгласно договореност между „К.“АД и „И.“АД, отпуснатите суми по договори за кредит можели да се получат на касите на „И.“АД срещу разписка. Обвиняемата заявявала желание да усвои отпусканите кредити, чрез предаване на пари в брой в офис на „И.“АД. За посочения период с отпускането на шест броя кредити, Ана Д. причинила на „К.“ АД и „И.“АД  имотна вреда в общ размер на 5450 /пет хиляди четиристотин и петдесет/ лева. Срещу Ана Д. е повдигнато и обвинение за това, че през май 2015г., в гр. София, съставила неистински частни документи – два броя разписки, на които придала вид, че са подписани от М.Д. Ана Д. употребила неистинските разписки пред „И.“АД, за да докаже, правото на М.Д. да бъдат изплатени парични преводи: в размер на 600 /шестстотин/ лева и в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

             В периода 2013г. - 2015г. обвиняемата Галина Н. работила на длъжност оператор-касиер в „И.“АД по силата на сключен трудов договор. В служебните ѝ задължения влизали и задълженията за изплащане на пощенски парични преводи чрез уеб базирана система. Галина Н. била в приятелски отношения с Ана Д. В периода от ноември  - декември 2014г., в гр. София, в офис на „И.“АД, Галина Н. получила отпуснати парични суми по 2 бр. договори за кредит от „К.“АД за М.Д. За да изпрати в последствие сумите на Ана Д., Галина Н. съставила неистински частни документи – два броя разписки, на които е придала вид, че са подписани от М.Д. Галина Н. употребила неистинските разписки пред „И.“АД, за да докаже, задължението на „И.“АД да изплати парични преводи на М.Д.: в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева и в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Галина Н. извършила деянието в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б „б“ от НК.

             По случая срещу обвиняемите Ана Д. и Галина Н. било образувано досъдебно производство. Предстои делото да бъде разгледано от Софийски районен съд.