Под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура е внесен обвинителен акт срещу жена, която не изпълнила заповед за защита от домашно насилие

23 Април 2020 г.

   На 23.04.2020г. Софийска районна прокуратура внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Яна Х. за това, че не изпълнила заповед за защита от домашно насилие,  издадена с влязло в сила на 07.07.2016г. решение на Софийски районен съд, с която се задължава  на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от домашно насилие да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на И.Л., като го ударила с юмрук в лицето, заплюла го в лицето и изрекла срещу него обидни думи– престъпление по чл. 296, ал.1 от НК.

Обвиняемата Яна Х. и И.Л. живели на семейни начала и имали дете. През 2009г. се разделили и между тях започнал спор за упражняването на родителските права над детето им. При тази обстановка на конфликтни ситуации между И.Л. и обвиняемата, изразяващи се в заплахи, прояви на физическо и психическо насилие, И.Л. подал молба до Софийски районен съд с искане за издаване на заповед за защита срещу домашно насилие. Съдът издал заповед за защита от домашно насилие, съгласно която обвиняемата се задължавала на осн. чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН  да се въздържа от извършване на  домашно насилие по отношение на  И.Л.

На 22.09.2018г., около 11.00 часа, обвиняемата Яна Х. посетила адреса, на който живеел И.Л. в гр. София. В дома си И.Л. бил заедно с Й.Н. Целта на посещението била обвиняемата да вземе детето си, тъй като на същата дата и час бащата следвало да ѝ го предаде съобразно определения от съда режим на лични отношения. Яна Х. отишла с представител от кантората на ЧСИ - В.Р., помощник съдебен изпълнител. Детето отказало да излезе и да се срещне с майка си. В.Р. съставила протокол, в който отразила отказа на детето да види обвиняемата. В.Р. обяснила на обвиняемата, че детето не е в състояние да се види в момента с нея и е добре да се направи преценка от социален работник. Това ядосало обвиняемата и тя нападнала Й.Н. като започнала да я удря,  а И.Л се намесил, за да я защити. В този момент Яна Х. нападнала и И.Л. Ударила го с юмрук в лицето, заплюла го в лицето  и го нарекла с обидни думи, като с тези си действия не изпълнила заповед за защита от домашно насилие,  издадена с влязло в сила на 07.07.2016г. решение на Софийски районен съд.

Под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура по случая било образувано досъдебно производство. Предстои делото срещу обвиняемата Яна Х. да бъде насрочено за разглеждане в съда.