Софийска районна прокуратура се самосезира за инцидента пред Парламента в нощта на 23.07.2013г. срещу 24.07.2013г.

23 Септември 2013 г.

Софийска районна прокуратура се самосезира от материали в електронните и печатни медии, касаещи инцидента пред Парламента в нощта на 23.07.2013г. срещу 24.07.2013г.

Софийска районна прокуратура се самосезира от материали в електронните и печатни медии, касаещи инцидента пред Парламента в нощта на 23.07.2013г. срещу 24.07.2013г.

В тази връзка прокуратурата е започнала две проверки:

Първата следва да установи, упражнено ли е било полицейско насилие, а именно налични ли са данни за престъпление по служба и нанасяне на телесни повреди при и по повод изпълнение на служебните задължения от отделни полицейски служители, когато между протестиращите пред Народното събрание граждани и органите на реда е възникнало физическо съприкосновение.

Предмет на втората проверка е събиране на данни относно наличие на хулигански действия и противообществени прояви от отделни лица сред протестиращите граждани.

В хода на проверките ще бъдат изискани записи от видеокамерите в района на инцидента, ще се анализират видеоматериали от телевизионните оператори, както и ще се снемат обяснения от свидетели-очевидци.