Повдигнати обвинения - "Напоителни системи" ЕАД

8 Октомври 2013 г.

Днес, 07 октомври 2013г., Софийска районна прокуратура (СРП) е повдигнала обвинения на  изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД -  Стайко Ганчев и членовете на борда на директорите на същото дружество..

Днес, 07 октомври 2013г., Софийска районна прокуратура (СРП) е повдигнала обвинения на  изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД -  Стайко Ганчев и членовете на борда на директорите на същото дружество -  Георги Харизанов и Радослав Чеглайски за извършено престъпление по чл. 220 ал.2 вр ал.1 вр чл.20 от НК( съзнателно сключване на неизгодна сделка), като Ганчев е извършител, а Харизанов и Чеглайски са помагачи.

Ганчев, Харизанов и Чеглайски са задържани до 72 часа от СРП - за осигуряването им пред съда за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Досъдебното производство срещу тримата обвиняеми е образувано на 30.09.2013г. и до момента са разпитани седем свидетели, назначена е комплексна технико-икономическа експертиза.

От разследването по делото до момента е установено следното:

На 02 ноември 2011г., в гр. София е било проведено заседание на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, на което  тримата обвиняеми взели решение за извършване на опис, инвентаризация и бракуване на 100 000 тона скрап от черни и цветни метали – части от съоръжения, използвани за напояване на земеделски земи на територията на цялата страна. Съгласно това решение, последващата продажба на тези метали, следвало да се извърши на Софийската стокова борса (ССБ) в срок до 31.12.2012г. на най- високата цена на тон, предложена на сесията на борсата.

 След това решение – на 03 ноември 2011г. , изпълнителният директор на „Напоителни системи“ЕАД – Стайко Ганчев съзнателно сключил неизгодна сделка  - договор за поръчка с борсов посредник от ССБ, от която е произлязла значителна вреда за предприятието „Напоителни системи“ ЕАД и деянието представлява особено тежък случай.

От борсовия посредник били сключени две сделки – едната за продажба на 500 тона скрап от черни метали на цена 200 лева за тон, а другата – за продажба на 1 500 тона скрап на цена 270 лева за тон. Цените на които са били извършени продажбите са значително  по- ниски от  средната пазарна цена на метали от същия вид и качество, като дори разходите по демонтажа били за сметка на увреденото дружество.

От сключването на неизгодната сделка за „Напоителни системи“ ЕАД са произлезли значителни вреди. Случаят е особено тежък предвид необходимостта от парични средства за дружеството и тежкото му финансово състояние. Извършеното престъпление е довело до нарушаване на нормалното  функциониране на дружеството за изпълнение на целите и задачите, свързани с подпомагане на дейността на МЗХ по провеждането на държавната политика на страната в областта на селското стопанство.

Предстоят и разпити на свидетели, с оглед установяване състоянието на унищоженото имущество.