Сега дрогираните шофьори се отървават само с глоби

24 Март 2010 г.

Сега дрогираните шофьори се отървават само с глоби. Зам. районният прокурор на София Руси Алексиев пред Ивайло Крачунов

Сега дрогираните шофьори се отървават само с глоби

Зам. районният прокурор на София Руси АЛЕКСИЕВ пред Ивайло Крачунов

 

- С въвеждането на еднократните тестери за установяване на водачи, които са употребили наркотици, шофьорите по-лесно ли ще понасят наказателна отговорност?

- Действително, ако тези тестери бъдат въведени в практиката, това би подпомогнало доказването на това престъпление. От друга страна обаче, това няма да доведе до по-лесно или по-бързо понасяне на наказателна отговорност от хванатия да управлява МПС след употреба на наркотик.

- Защо?

- На пръв поглед наказанието за шофиране след употреба на наркотично вещество или негов аналог е два пъти по-високо от наказанието, което се предвижда за управление на МПС след употреба на алкохол, когато концентрацията му в кръвта е над 1,2 на хиляда. Въпреки това, дори безспорно да се докаже такова престъпление (с помощта на тестерите и другите доказателствени способи), то деецът няма да получи присъда, а единствено глоба, по административен ред.

- Как е възможно това?

- Това е така, тъй като законодателят е предвидил в чл. 78а от НК, че за умишлено престъпление, което е наказуемо с лишаване от свобода до три години, ако от него не са причинени смърт или тежка телесна повреда и ако деецът не е бил пиян и не е бил осъждан преди това, то той задължително се освобождава от наказателна отговорност с налагането на глоба. Не е предвидено, че тази разпоредба не може да се прилага за престъпление, при което виновното лице е било под влияние на наркотични вещества. Поради тази причина, ако в момента прокурорът докаже такова престъпление - управление на МПС след употреба на наркотик, е длъжен да внесе делото в съда с предложение да освободи дееца от наказателна отговорност, като му наложи единствено глоба. А съдът е длъжен да направи точно това - да освободи употребилия наркотик шофьор от наказателна отговорност и да му наложи само глоба. Това е императивна разпоредба и нито прокурорът, нито съдът имат право на избор - трябва стриктно да я прилагат.

- Искате да кажете, че заловените да шофират с дрога ще се отърват само с глоба.

- Тази ситуация би могла да бъде преодоляна или чрез изменение на нормата на чл. 78а от НК, или чрез увеличаване на наказанието, предвидено за шофиране след употреба на наркотично вещество или негов аналог на лишаване от свобода над три години.

- Само формализираният наказателен процес у нас ли е причина делата за катастрофи да вървят толкова мудно?

- Формалният подход в наказателния процес е причина за твърде бавното разглеждане на всички дела и в досъдебната, и в съдебната фаза. Деформализирането на процеса ще облекчи значително всички участващи в него страни - пострадали, обвиняеми, защита, разследващите органи, прокурори, съдии, като в същото време ще съответства на едни от основните тенденции на съвременния наказателен процес - бързина на съдопроизводството и своевременност на евентуално наложеното наказание. Премахването на прекаления формализъм от НПК ще донесе единствено полза. В тази насока е и изготвеният проект за изменение и допълнение на НПК, който в момента е в комисия в НС и чието гласуване в зала би трябвало да бъде в най-скоро време. Дано предвижданите поправки за освобождаване на процеса от прекалената формалност, с които съм запознат, да не отпаднат по някаква причина в пленарна зала и бъдат приети така, както са предложени.

- В СРП се водят и дела срещу педофили. Трябва ли този тип престъпници да бъдат вкарани в специален регистър, за да стане борбата срещу тях по-ефективна?

- Ако се създаде такъв регистър, кои лица ще бъдат вписвани в него - обвиняеми ли, осъдени ли, как ще се извършва самото вписване - при наличие на какви обстоятелства, какво ще се отразява в него, общодостъпен ли ще бъде, или само за определен кръг държавни органи, каква ще е неговата цел, какви последици се цели да предотврати и пр. въпроси, на които в момента няма ясен отговор. Едва след изграждането на ясна и конкретна концепция за такъв регистър може да се отговори нужен ли е той и доколко ще помогне на обикновения човек, на потенциалните жертви.

- Как децата да се предпазят от педофилите?

- Децата трябва внимателно да преценяват с кого да си говорят в чата, да не се предоверяват, да помнят, че колкото и да им изглежда реален определен профил, няма гаранция, че човекът зад него е точно такъв, за какъвто се представя във виртуалното пространство. Анонимността на интернет позволява мъж да стои зад профил на жена или момиче и т.н. Не бива да предоставят лични данни или конкретна информация за себе си - години, училище, адрес, телефон, любими места, които посещават и пр. Трябва да бъдат особено внимателни, когато им се поиска лична среща, като препоръката ми е да не се съгласяват на такава среща или ако чак толкова им е любопитно, нека в никакъв случай да не ходят сами, а с някой приятел или приятелка. Естествено, нито правоохранителните органи, нито някоя друга държавна институция, може да замени родителския контрол в това отношение.

- През януари т.г. бе разбита педофилска група, успяла да прелъсти 12 момчета. Тарторите на бандата използваха прякорите Кристина и Гергана. Кога обвинителният акт ще бъде внесен в съда?

- В момента всички обвиняеми лица - шест, са в ареста с мярка за неотклонение задържане под стража. Делото се разследва приоритетно за СРП и полицията. По него работят двама разследващи полицаи, които с наблюдаващия прокурор имат намерението и полагат усилия да приключат досъдебното производство до края на месеца.