5 Февруари 2018 г.

По споразумение на Софийска районна прокуратура е наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“ на лице, противозаконно подпомогнало чужденци да пребивават в страната

Сподели

По споразумение на СРП, подсъдимият Георги Враменцалиев е осъден за това, че:

На 04.04.2017 г., в гр.София, ул. „Шар планина“ №59-63, вх.Б, в апартамент, находящ се на адреса, с цел да набави за себе си   имотна облага, противозаконно е подпомогнал чужденци – сирийски граждани – М. С и О. Ш., да пребивават в страната, като ги настанил и по този начин ги укрил в   апартамент  на жилищния блок, като   получил за това  имотна облага в размер на 40 евро.

1. По споразумение на СРП, подсъдимият Георги Враменцалиев е осъден за това, че:

На 04.04.2017 г., в гр.София, ул. „Шар планина“ №59-63, вх.Б, в апартамент, находящ се на адреса, с цел да набави за себе си   имотна облага, противозаконно е подпомогнал чужденци – сирийски граждани – М. С и О. Ш., да пребивават в страната, като ги настанил и по този начин ги укрил в   апартамент  на жилищния блок, като   получил за това  имотна облага в размер на 40 евро, в нарушение на закона -   (параграф 1, т. 3 и т. 3 б от Допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България), изразяващо се в не притежаването на български и чужди разрешения за пребиваване на територията на Република България от посочените чужди граждани, като деянието е извършено   по отношение на повече от едно лице   - престъпление по чл.281, ал.2,  т.5, вр. ал. 1 от НК

2. На 05.04.2017 г., в гр.София, ул. „Шар планина“ №59-63, вх.Б, в апартамент, находящ се на адреса, противозаконно лишил от свобода М. С., сирийски гражданин, като отказал да го пусне да си тръгне и заключил металната входна врата на жилището-престъпление по чл.142а ал.1 от НК .         

На подсъдимия Враменцалиев е определено общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и два месеца, при първоначален строг режим.

Споразумението е с характер на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване или протест.