Софийска районна прокуратура върна на Изпълнителна агенция...

3 Февруари 2011 г.

Днес 03.02.2011г. Софийска районна прокуратура върна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” изпратения от тях сигнал относно констатирани системни неизплащания на трудови възнаграждения на работници и служители в единадесет предприятия на територията на РБългария.

Прокуратурата не е ...

Днес 03.02.2011г. Софийска районна прокуратура върна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” изпратения от тях сигнал относно констатирани системни неизплащания на трудови възнаграждения на работници и служители в единадесет предприятия на територията на РБългария.

Прокуратурата не е компетентна да се произнася за нарушения на трудовото законодателство.

В случая Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” не е сезирала прокуратурата с конкретни данни за извършено престъпление от общ характер.

Именно Изпълнителната агенция е компетентния орган, който следва да ангажира административнонаказателната отговорност на работодателите.