26 Септември 2018 г.

Обществена поръчка ,,ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА“

Сподели

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Софийска градска прокуратура, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация

ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “ДОСТАВКА НА КАСОВИ КНИГИ, КЛАМЕРИ, ПАПКИ ДЕЛО С ВРЪЗКИ, ПАПКИ С МАШИНКИ”

Връзка към АОП

Тръжна документация