10 Юни 2006 г.

Далеч сме от стандартите за евтопейската прокуратура - интервю с Вичо Вичев, шеф на Софийската градска прокуратура

Сподели

Далеч сме от стандартите за европейска прокуратура

интервю с Вичо Вичев, шев на Софийската градска прокуратура

Далеч сме от стандартите за европейска прокуратура

интервю с Вичо Вичев, шев на Софийската градска прокуратура

Г-нВичев, черна точка ли е за прокуратурата оправдателната присъда на Софийския апелативен съд по делото„Луканов"?

-  Актовете на съда не се коментират. Те се протестират по предвидения в закона ред. Колегата от апелативната прокуратура ще прецени дали ще направи това. Очаквам делото да отиде във Върховния касационен съд.,

Какво показа скандалът с отказания от съда арестна Б. П. - Б.?

-  Този случай е особено показателен, че не бива да се прибързва с оповестяване на имена и информация, преди да са приключили всички действия по разследването в МВР. Ние не можем да упрекнем журналистите, че търсят и имат източници на информация, но на един толкова ранен етап, преди да е приключило едно разследване, не е редно да се огласява информация за него.

Ноглавният прокурор Велчев скастри прокуратурата, защото е поискала задържането на Барона без доказателства.

- Аз напълно споделям това, тъй като прокурорът носи отговорност за хода на разследването. Този случай сочи още недобрата организация по прилагането на НПК. Показва и недостатъчната подготовка на дознателите, които все още не са наясно какво трябва да се комплектува в едно дело, какви доказателства трябва да се приложат, когато се иска една такава тежка мярка, каквато е задържането под стража. Но доколкото наблюдаващият прокурор не е упражнил необходимия контрол, ние поемаме вината.

- Как се отразяват новостите в НПК в работата на прокуратурата?

- Трудностите по прилагането му са ежедневни. Така е и с дознателите. На територията на София те са

около 300, крайно недостатъчни за огромния брой де­ла, които трябва да разследват. А задължаването им с новия НПК за постоянно съгласуване на следствените действия води до загуба на работното време за придвижване до прокуратурата и обратно. Друга трудност е, че прокурорите от Софийската районна прокуратура (СРП) са разпръснати, част от тях работят по РПУ-тата. Дознателите пък са по няколко в стая, не им достигат компютри, носят лични. Такива са и условията в СРП.

- Изглежда, че идеята за работа в екип невърви?

- Имаме да извървим още дълъг път до екипния принцип на работа, по който работят колегите в европейските страни. Там прокурорите работят с полицейски служители на тяхно пряко подчинение, които оперативно изпълняват дадените им указания. Докато при нас дознателите са на подчинение на структурата на МВР.

-   А според Закона за МВР разследващите органи трябва да са само юристи. И напрактика бяха създадени нови следователи с нелепото име дознатели.

-   Нещо повече, според Закона за МВР заварените дознатели, които не отговарят на новите условия, в срок до 1 година трябва да напуснат. Става дума за около 300 професионални дознатели с голям опит. В рамките на едногодишния срок трябва да се намери ново законово решение. Прекалено разточителство е държавата да се лишава от професионалисти по формал­ни белези.

- Какво означава за прокуратурата другото спорно решение, което изключи униформената полиция от пряко участие в разследването?

- Това най-много затруднява работата на дознателите, понеже полицаят няма право да извърши никакви действия. Според новия НПК всички процесуални действия се извършват само от дознатели. Така полицията стои и чака дознателя, вместо да подхване разследването.

Това налага и 12 и 24-часови дежурства на дознателите в РПУ-тата по график на смени. Това неминуемо се отразява върху работата им по останалите разследвания, а по тях текат срокове, при това кратки. Работата на прокуратурата, пък е функция от дейността на дознателите и затрудненията им се отразяват и на нас.

- Излиза, че сме далеч от т.нар. мюнхенски модел - един прокурор да наблюдава делото от неговото образуване до финала му в съда. И да е ясно кой отговаря за провалите като по делото„Луканов", например.

- Стремим се да спазваме този принцип в работата си, но срещаме много трудности. Например на територията на София обемът на делата е огромен, за да може 1 прокурор да наблюдава всяко следствено действие, да дава указания и да следи за тяхното изпълнение. Има и текучество на прокурори, излизат и в отпуски, израстват в кариерата. Неминуемо се стига до преразпределение на дела.

В Софийската районна прокуратура, най-натоварената в страната, например годишно се пишат 20-30 хиляди постановления за отказ за образуване на дела. Това говори с колко много сигнали и жалби, в които няма данни за престъпления, се занимават прокурорите. А това ги отклонява от същинската им работа - престъпленията. Показателно за обективните причини, поради които сме далеч от европейските стандарти за работа.

Но нека минат поне няколко месеца от приложението на НПК, да се направи анализ на резултатите и да се помисли за нови промени.