10 Юли 2004 г.

Има и безстопанственост при строежа на ул."Гурко"

Сподели

Има и безстопанственост при строежа на ул.”Гурко”

интервю с Ваня Несторова, прокурор от Софийска градска прокуратура

Има и безстопанственост при строежа на ул.”Гурко”

интервю с Ваня Несторова, прокурор от Софийска градска прокуратура

-Г-жо Несторова, ще обясните ли какво точно е нарушението на столичния кмет С. С. в случая със строителството на грандхотел "София"?

-Най-напред трябва да уточня, че предварителното производство беше образувано срещу виновни длъжностни лица от столична община, заради престъпления по член 282 и член 219 от наказателния кодекс. Нарушенията са свързани с изграждането на бизнес център на "Гурко" 1 - настоящия грандхотел "София", участието на столична община като акционер в това дружество и последващото е оттегляне от него В дружеството в момента столична община не притежава никакви акции. По отношение на престъплението по член 282 (престъпление по служба) беше извършена проверка. Беше установено, че Столичният общински съвет е одобрил създаване на дружество, в което столична община да участва с квота от 34 процента. Било е предвидено да се направи увеличаване на капитала, като до определена дата е следвало да бъде внесено правото на строеж , заедно с изградения обект до нивото, до което е стигнал. На втория етап пак като апортна вноска е бил предвиден и самият терен, върху който се изгражда бизнес центърът на "Гурко" 1.

По-късно беше установено, че като апортна вноска е внесен единствено и само терена. Когато това става, собствеността върху него се придобива от дружеството, където се внася. По този начин дружеството става собственик и може да извършва всякакви строителни работи.

При проверката по отношение на член 219 от наказателния кодекс /за безстопанственост/ т. е неполагане на достатъчно грижи за управление на повереното имущество - в случая длъжностни лица от столична община, по време на проверката беше установено, че е имало решение на Столичния общински съвет акциите да бъдат продадени на по-определена цена от 3 милиона лева.. По-късно е била изготвена нова оценка, където е изчислено, че цената е по-малка. Въпреки решението на общинския съвет за определена цена., акциите са били продадени на по-ниската цена. Предмет на разследването са причините, поради които не е изпълнено решението на общинския съвет във връзка с определената по-висока стойност на акциите.

- Да разбирам ли, че обвиненията към кмета може да са за престъпление по служба и безстопанственост?

- Производството беше образувано срещу виновните длъжностни лица от столичната община. Същият притежава горните качества и в случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства такива обвинения може да има.

- Тогава, има ли други виновни длъжностни лица, които да понесат отговорност за това?

- Отговор на този въпрос може да бъде даден след извършването на много процесуално-следствени действия, оформяне на съответната документация, извършване на експертизи и разпити на свидетели. В случаи, че се установят и други виновни длъжностни лица ще бъдат повдигнати и други обвинения.

- След като общината е внесла като апортна вноска терена, а не правото на строеж, колко по-скъпо е правото на строеж?

- По предварителни данни, стойността, на която е следвало да бъде оценено правото на строеж беше около 1 милиард и 35 милиона неденоминирани лева. Разбира се, в хода на разследването ще бъде назначена оценителна експертиза, която ще установи точната цена и тя ще представлява точната щета за общината.

- Редно ли е да се продава парцел без право на строеж?

- Няма никаква пречка един собственик да продаде имота, който притежава или да .учреди право настоеж в полза на трети лица, без да продава имота си.

В случая ние не проверяваме правилността на внасянето на терена, тъй като е имало решение на столичния общински съвет. Затова разследваме невнасянето като апортна вноска на правото на строеж и изградения до този момент обект.

- Съществувала ли  е възможност акциите в учреденото акционерно дружество да бъдат продадени на по-висока цена.

- Решението на общинския съвет е акциите да бъдат продадени на първоначалната по-висока цена, а защо са продадени на по-ниската ще се установява в хода на разследването.

- Според Вас кой е отговорен акциите да бъдат продадени на по-ниската цена?

- Това е момент, който ще бъде изяснен в хода на разследването след съответните разпити на лицата, които са били ангажирани в тази дейност.

- Парите от акциите в учреденото акционерно дружество не са потърсени в срока от шест месеца. Кой е бил длъжен да го направи?

- По принцип кметът отговаря за изпълнението на решенията на общинския съвет. В хода на раз следването да бъде установено възложил ли е тези действия на друго длъжностно лице от общината или е следвало той да осъществява контрол.

- Говори се, че кметът е свързан с фирмата НИКМИ, която държи 66 на сто от капитала в общинското акционерно дружество. Прокуратурата разполага ли с данни в потвърждение на тези твърдения?

- Такива данни по делото няма. Ако разполагате с такива данни, не съществува пречка да ги предоставите на прокуратурата за провеждане на съответно разследване. Обществеността може да съдейства на органите на разследването за изясняване на обстоятелствата по делото.Така че ако имате такива данни може да ги предоставите на прокуратурата.

- Ще искате ли сделката да бъде развалена.

- Прокуратурата няма възможност да се намесва в договорни отношения. Ако установим, че има факти и обстоятелства, които подлежат на разглеждане от други компетентни органи, ще ги сезираме, за да предприемат своите действия.

-Кои са тези компетентни органи?

- Ще бъдат установени в хода на разследването. Ние сме на един начален етап на разследване. Предстоят да бъдат извършени много процесуално-следствени действия и поради тази причина на този етап не може да се даде отговор на въпроса.

- С какво кметът би могъл да попречи на разследването след като е възстановен на поста си и изобщо би ли могъл да пречи?

- Основанията за това се съдържат в Наказателно-процесуалния кодекс. Кметът заема високоотговорна и ръководна длъжност вобщината и по силата на поста и контрола върху служителите, може да попречи върху показанията им, а и за своевременното събиране на документацията по делото.

- В медиите се появиха твърденията, че третото обвинение срещу Софиянские отговор на съдебното решение за възстановяване на поста му в общината. Възможна ли етакава реакция на прокуратурата?

- В пресата наистина се появиха такива твърдения, но аз не мога да се съглася с тях. Към настоящия момент се водят три различни следствени дела, с различен предмет на разследване. Разследващите органи по всяко от тези дела не се влияят от колегите си по другите дела. Всяко дело си върви в своите срокове. Трябва да подчертая, че делото за разследване на сделката с бизнесцентъра беше образувано поне седмица преди да бъде проведено съдебното дело за възстановяване на кмета на поста му по негово искане. Така че не може действията, които се предприемат по едно дело, не може да се влияят от действията по другите дела.

- Подобни твърдения не са ли опит за подмяна на общественото мнение.

Не бих могъла да кажа. В случая прокуратурата работи по подадени сигнали - от граждани, длъжностни лица и медиите. Когато се получи сигнал прокуратурата е длъжна да провери дали се съдържат данни за извършено престъпление, соглед образуване на предварително производство. Когато се занимаваме със сигнал, търсим дали се съдържат достатъчно данни за престъпление, а не се занимаваме с това кога е бил подаден сигнала и по какъв повод е подаден в този период от време.

- Готви ли се четвърто обвинение срещу кмета на София?

- Не бих могла да кажа.

- Има ли умисъл в действията около строителството на ул." Гурко" ?

- Прокуратурата проверява законосъобразността на действията на длъжностните лица, така че какви са действията им можем да кажем едва след приключване на разследването.