10 Август 2012 г.

За обществения натиск върху съда, института на споразумението и внезапните обрати по мегаделата

Сподели

Интервю на зам. градския прокурор Божидар Джамбазов пред БНР (Хоризонт) - Преди всички

Водещ: Обещаните от управляващото мнозинство законодателни промени, които да забранят сключването на споразумение при смърт на пътя и да завишат санкциите за онези шофьори, които са причинили катастрофи при смърт на пътя и да завишат санкциите за онези шофьори, които са причинили при катастрофи смърт на пътя, вече са в Държавен вестник. Това стана в броя на вестника от вторник. Месец след тази дата те ще влязат и в сила. Въпросът за споразумението като възможност, като процесуална възможност беше много широко коментиран. Заради обществения натиск включително и от прокуратурата се съгласиха, че когато има такъв голям проблем, каквато е високата смъртност на пътя, трябва да се мисли в посока да няма такава възможност за споразумяване. Зам.-градският прокурор на София Божидар Джамбазов с коментар сега в „Преди всички”. Здравейте, г-н Джамбазов.
Божидар Джамбазов: Добро утро на всички.

Водещ: Имаше много суперлативи, когато преди време този институт на споразумението влезе в НПК именно от гледна точка на очакването, че това е бързото правосъдие, за което често говорим. Сега покрай тези трагедии на пътя като че ли се компрометира този институт.
Божидар Джамбазов: Ако трябва да изразя лично моето мнение, аз считам, че това е един добър институт, на практика това е най-бързият начин за приключване на едно наказателно производство и в контекста на това, за което вече казахте, проблемите, които се случват на пътищата, прекаленото много пътнотранспортни произшествия със смъртни случаи, считам, че акцентът по-скоро трябва да бъде поставен върху наказателната политика на държавата, включително и санкциите, които се налагат на съда, а не толкова върху способа, с който това ще стане. Ако трябва да бъдем честни, сега има възможност например за съкратено съдебно следствие, където също е възможно да се постигнат едни много ниски санкции.

Водещ: Всъщност това, че бяха формулирани санкции между 3 и 8 години абсолютно прави възможни условни присъди и след тези промени да бъдат постановявани.
Божидар Джамбазов: Абсолютно така е. Знаете, че по съкратеното следствие е възможно да се намали самото наказание, което е определено. По-скоро за мен проблемът стои във връзка със споразумението дотолкова, доколкото би трябвало да се намери начин да се гарантира участието на самите пострадали и техните наследници в самия процес на решаване на делото със споразумението. Докато този въпрос е решен в съдебната фаза, той не е решен в досъдебната фаза. Единствената възможност, която се предвижда, е, след като се сключи споразумение, да бъдат уведомени пострадалите и техните наследници и те да могат да предявят граждански претенции пред граждански съд. Така че въпросът тук е за бързината. Ако искаме да има бързо правораздаване, това е най-добрият способ, който съществува в момента в НПК.

Водещ: Но вече в тези случаи няма да може да се прилага този способ и тук идва много важният въпрос, който вие поставихте и който между другото граждански съдии тревога изразиха, че сега заради вече по-дългия съдебен процес на съответните инстанции ще възникне именно проблем с тези граждански искове, за които има давност.
Божидар Джамбазов: Ами това е безспорно. Защото никой не може да предвиди колко дълго ще продължи един наказателен процес в нормалния начин на протичане на един такъв процес. Самата вие сте свидетелка на много дела как се точат в годините, протичат в едни неприемливо дълги срокове за пострадалите, така че може да се стигне до случай, където въпреки очакванията на пострадалите да бъдат бързо обезщетени и бързо да получат правосъдие, е възможно това да се случи много, много напред в годините, включително не изключвам и случаи, когато това може да бъде и след пет-шест години.

Водещ: Сега всъщност големият въпрос е какво ще стане, ако и след като премахнахме споразуменията, това, което се случва по пътищата, продължава. Т.е. ако сме смятали да овладеем неразумните шофьори с тази мярка, едва ли ще се получи.
Божидар Джамбазов: За мен това е акцентът. Аз лично съм привърженик на това, че проблемът в тези случаи е наказателната политика и трябва да има реални ефективни санкции за тези шофьори, които причиняват смърт. Защото не може да разсъждаваме така, че видите ли, щом едно деяние е непредпазливо, то е едва ли не невиновно. Напротив. Непредпазливите деяния също са виновни деяния, те са свързани с нарушаване на някакви правила. Вярно е, не са целени, но в крайна сметка е постигнат този негативен резултат, именно заради това, че са били нарушени определени правила.

Водещ: Добре, но все пак нали трябва да има разлика, когато отиваш и умъртвяваш някой с особена жестокост, и когато просто и обстоятелствата са допринесли за това един добър шофьор да...
Божидар Джамбазов: Безспорно, безспорно. Вижте, моята теза далеч не е това, че трябва да налагаме еднакви санкции за умишлена смърт и за смърт, причинена по непредпазливост вследствие на ПТП. Но въпросът е друг, въпросът е, че когато нямате реално наложени наказания, дори в минимален размер за подобен тип престъпления, сами разбирате, че тук въпросът за генералната превенция остава малко встрани. Много хора започват да си мислят, че е, какво, ще направя едно ПТП и след това максимумът, който може да ми се случи, е да получа едно условно наказание.

Водещ: Казвате ли в момента, че съдът е либерален и че заради това, че налага наказания около минимума или около средата на възможността, която предвижда законът, се стига до този разговор?
Божидар Джамбазов: Ами, за съжаление в много случаи имаме либерален подход при налагане на наказания. И то не е само в този случай, само при ПТП. Но в крайна сметка това е въпрос на политика на всеки един съд. Затова е тази верига, която стига и до Върховния съд. Въпросът е по какъв начин ще се подходи от самата съдебна система в тези случаи. Защото, когато един съдия реши да налага по-сериозни санкции, това неминуемо ще доведе до промяна на нагласите и поведението и на хората, които виждат налагането на подобни санкции.

Водещ: То тука може би е и ролята на Върховния касационен съд да се намеси с тълкувателната си политика, защото и преди известно време стана ясно, че има голяма ножица, така да се изразя по-достъпно, между наказанията за смърт на пътя в един край на България и в друг.
Божидар Джамбазов: Аз не случайно ви казах, че става дума за политика, наказателна политика, защото тук не е въпрос на индивидуален подход. Аз изказвам моето мнение, но това е въпрос, който трябва да бъде решен от първата инстанция до последната инстанция в съдебната система. Естествено, не и без участието на прокурора и на прокуратурата.

Водещ: Преди това обаче трябва да има такава...
Божидар Джамбазов: Прокурорът е този, който изявява претенции относно наказанието.

Водещ: Преди това обаче трябва да има такава наказателна политика във вид и на законодателство, нали?
Божидар Джамбазов: Да, но вижте, на практика в последните промени, които са направени в НК, се завишават санкции, които водят до определена невъзможност да се прилагат прекалено либерални наказания. Това не означава примерно, че няма да могат да бъдат прилагани условни такива.

Водещ: Т.е. предизвикателството сега е отново от съда да каже дали е склонен да налага по-тежки наказания, когато вече и законът му дава тази голяма възможност.
Божидар Джамбазов: Всички ние зависим от решенията на съда. Каквито и закони да бъдат приети, ако, много зависи от начина, по който ще бъдат прилагани тези закони.

Водещ: Да, и колко дълго ще бъдат прилагани. Защото оттук нататък трябва да свалим очакванията си, че това ще се случва толкова бързо и при катастрофите, както се случваше досега.
Божидар Джамбазов: Ако позволите, вие и самата го казахте, че се наблюдава примерно различна наказателна политика в различните съдебни райони.

Водещ: Добре. Това със споразумението при смърт на пътя според вас отваря ли пътя да се осмисли изцяло този институт на споразумението. И аз тук искам да попитам защо да не можеш да се споразумяваш за смърт на пътя, а да можеш за разпространение на наркотици?
Божидар Джамбазов: Това е законодателно решение. Аз пак искам да кажа най-общо моето становище. Няма никакъв проблем според мен с това делата да завършва със споразумение. При всички положения съдът е този, който решава дали да одобри, или не едно споразумение. Споразумението не може да бъде постигнато и да влезе в сила само защото прокурорът или извършителят на едно престъпление е решил...

Водещ: Е, да, ама преди това прокурорът е преценил, че би сключил това споразумение, нали така? Недейте така дистанцирано.
Божидар Джамбазов: Точно така. Не, вижте, аз не се опитвам да прехвърлям някаква вина на някого. Просто казвам, че във всички положения, ако едно споразумение е неудачно постигнато между прокуратурата и съответния извършител на престъпление, то може да бъде неодобрено от съда и да бъде върнато на прокуратурата, няма никакъв проблем. Така че не виждам никакъв проблем във връзка с това да може да се прилага споразумение за подобен тип престъпления. Но в крайна сметка това е законодателното решение и ние ще го прилагаме по този начин.

Водещ: Е, хубаво, вие имате такова предизвикателство. Преди време по едно от делата, по които се явявате като наблюдаващ прокурор, Валентин Димитров, бившият шеф на "Топлофикация София", заяви през адвоката си, че иска да се споразумява с прокуратурата. Какво мислите, какъв би бил ефектът икономически и политически от подобно постигане на споразумение?
Божидар Джамбазов: О, нека да не мислим за политически и икономически ефект.

Водещ: Ами питам се как би реагирала властта, ако Валентин Димитров със споразумение избегне затвора.
Божидар Джамбазов: Вижте, като наблюдаващ прокурор мога да ви кажа собственото мнение. Аз ще се опитам максимално да защитавам обществения интерес в този случай. В крайна сметка ние все още не сме разговаряли по евентуално такова споразумение, тъй като не присъствах на последното заседание, понеже не бях на работа. Знам, че е направено такова изявление, но все още не сме разговаряли по този въпрос.

Водещ: Но не го отказвате априори?
Божидар Джамбазов: Не може да се откаже априори нещо, което би могло да има добър ефект.

Водещ: Да. И точно за това искам да поговорим, за да знаят и нашите слушатели, ако хипотетично има такова споразумение, какво следва за държавата и за подсъдимия.
Божидар Джамбазов: Едно споразумение предполага признаване на вина.

Водещ: За пране на пари, да кажа, че става дума за това дело.
Божидар Джамбазов: ...и данъчни престъпления. Това е обвинение с две престъпления и всъщност най-важното, което вие формулирахте като икономически ефект, по-скоро е в подновяване на сумите, които са по обвинителния акт.

Водещ: Които бяха колко?
Божидар Джамбазов: Ами не са малко, милиони са.

Водещ: Но и наказание в удобен за Димитров вероятно размер.
Божидар Джамбазов: Не бих искал предварително абсолютно нищо да коментирам, защото ще излезе като моя нагласа. Аз ви казах, това е нещо, което самият факт, че се касае за споразумение, това предполага провеждане на разговори в тази насока, а нямам абсолютно никаква идея какви са претенциите на г-н Димитров и неговия защитник, така че в момента, в който ги разбера, ще мога да взема някакво по-адекватно становище.

Водещ: Един от неофициалните аргументи, които бяха цитирани, е оправдателната присъда на Софийския апелативен съд по предикатното престъпление, това за прането на пари, където след 14-годишна присъда на Градски съд Валентин Димитров беше оправдан. Това според вас може ли да е повод, за да се води споразумение? Разговор за споразумение.
Божидар Джамбазов: Възможно е. Това не е окончателна присъда. Искам да ви кажа, че по отношение на това дело съм, доколкото знам, самата присъда на Апелативния съд е протестирана от Софийската апелативна прокуратура. Надявам се да бъде взето решение в полза на прокуратурата от страна на Върховния съд. Лично аз съм абсолютно убеден във всеки един факт и обстоятелства, който съм посочил и съм описал в обвинителния акт. Така че ще изчакам решението на Върховния съд. А и нещо друго, между другото самото предикатно престъпление не е само това, а има и като предикатно престъпление е посочени и стопански подкуп.

Водещ: Между другото това е доста объркващо за хората. Как една толкова тежка присъда на първа инстанция се обръща тотално на втора инстанция. Това просто е една от многото присъди, които претърпяха такъв обрат напоследък.
Божидар Джамбазов: Ами и аз в качеството си на човек също съм объркан, но все още няма мотиви на Апелативния съд. Няма абсолютно никакъв проблем, след като се запозная с мотивите, да изразя своето становище.

Водещ: Не ви ли притеснява обаче този обрат, той дойде и по друго дело, което е важно за европейските институции, за ОЛАФ, с който вие контактувате покрай ангажимента си да работите по евроделата. Делото САПАРД, което беше върнато даже направо на прокуратурата. Т.е. то ще дойде при вас сега, нали?
Божидар Джамбазов: Естествено, че е притеснително. Но за съжаление това не са единствените дела, които се развиват по този начин. В крайна сметка при всички положения трябва да изчакаме окончателните решения на Върховния съд.

Водещ: Т.е. не забелязвате тенденция шумни дела с тежки присъди да се преобръщат по-нататък, когато нещата се поуспокоят.
Божидар Джамбазов: Ами сигурен съм, че вие може да се сетите поне за още няколко дела, където се постановяват сериозни присъди на една инстанция, след това се оправдават, след това се взима друго решение. Но това са решенията на съда, просто няма какво да кажа в този случай, трябва да се съобразим с всяко едно решение. Във връзка с това, което ме попитахте за делото „Николов-Стойков”, всъщност това е делото, което е върнато на прокуратурата и от вчера има определени колеги, които поемат този случай. За съжаление ще трябва добре да се запознаят с това дело, тъй като те не са работили преди това по този случай. Лично аз съм притеснен от сериозните критики, които бяха посочени от Софийския апелативен съд, и мисля, че много обстойно ще обмислим всички тези конкретни, те не са указания, а по-скоро констатации, които са направени от колегите от Апелативния съд.

Водещ: Чисто хипотетично, може ли да не се стигне...
Божидар Джамбазов: Искам само да ви кажа, че това е дело, което беше, всъщност просто да уточня, че това е дело, което беше, тъй като го обвързахте със звеното за еврофондове, е било внесено в съда преди създаването на това звено.

Водещ: Да, да, то също е от тези, които са с разумните срокове.
Божидар Джамбазов: Безспорно е дело със значим обществен интерес.

Водещ: А чисто хипотетично, теоретично по закон, възможно ли е след преценка на мотивите на Апелативния съд да не внасяте обвинителен акт срещу тези лица?
Божидар Джамбазов: Аз лично не познавам в детайли делото и не смея нищо да кажа.

Водещ: Какво казва законът.
Божидар Джамбазов: Не ми се вярва. Не е възможно да има такова разминаване според мен в позициите, но в крайна сметка колегите ще вземат това решение. Не смея, делото е много обемно, абсолютно не познавам нищо повече освен това, което прочетох в мотивите на Апелативния съд и това, което съм разговарял с колегите...

Водещ: То беше достатъчно скандално, ще видим действително как ще се развие това. Надявам се, че в разумен срок ще вземете решението си?
Божидар Джамбазов: Доста е обемно делото, просто колегите трябва наистина да се запознаят. Няма как да вземат решение, без да изчетат всичко, още повече че става дума за дело на досъдебна фаза. Тук не става дума само за някакви корекции в обвинителния акт, знаете, че имаше критики относно начина на излагане на фактите, начина на формулиране на обвинението, така че при всички положения трябва да изчетат всичко.

Водещ: И правописни грешки, да. Зам.-градският прокурор на София Божидар Джамбазов в „Преди всички”.