20 Юни 2022 г.

СГП протестира присъдата на СГС, с която на подсъдим за рекордно количество кокаин беше наложено възможно най-лекото наказание, а друг подсъдим беше оправдан

Сподели

          Софийска градска прокуратура (СГП) подаде протест срещу присъда от 13.06.2022 г. на Софийски градски съд (СГС).

          С присъдата подсъдимият Н. П. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му първо обвинение, а именно, че на 24.05.2020 г. в л. а. в гр. София, без надлежно разрешително държал с цел разпространение кокаин в особено големи размери, разпределен в 40 отделни обекта, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент в различните обекти 67% и 78%, с общо тегло близо 40 кг на обща стойност 9 335 959.60 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК.

          По второто повдигнато му обвинение подсъдимият Н. П. е признат за виновен за това, че за времето от неустановена дата през м. 02.2020 г. до 27.05.2020 г. в ателие в гр. София, ж.к. „Студентски град“, без надлежно разрешително държал с цел разпространение кокаин в особено големи размери,  разпределен в 327 отделни обекта, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент в различните обекти 61%, 65%, 67%, 73%,78% и 79%, с общо тегло над 325 кг на обща стойност 78  785 294.40 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК, като същевременно е признат за невиновен и оправдан в частта да е извършил престъплението в съучастие с подсъдимия М. Н.

          За това престъпление СГС наложи на подсъдимия Н. П. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и наказание „глоба“ в размер на 20 000 лв.

          Със същата присъда подсъдимият М. Н. е признат за невиновен и оправдан за това по същото време и в същото ателие да е държал без надлежно разрешително с цел разпространение в съучастие с подсъдимия Н. П. кокаин в особено големи размери, разпределен в 327 отделни обекта, с общо тегло над 325 кг на обща стойност 78  785 294.40 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

          Обвинителният акт е внесен в съда от СГП на 25.01.2021 г. след проведено задълбочено разследване. Предвид количеството, чистотата и стойността на наркотика, делото е безпрецедентно по своя характер и представлява обществен интерес, поради което СГП последователно е информирала обществеността за неговото движение и развитие:

https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/48939-sofiyska-gradska-prokuratura-e-predala-na-sad-obvinyaemi%2C-darzhali-kokain-za-88-
https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/43343-po-iskane-na-sofijska-gradska-prokuratura-sydy-213
https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/43202-oshte-edno-lice-e-privlecheno-v-kachestvoto-na-135
https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/42949-oshte-327-kilograma-kokain-sa-otkriti-v-j-k-st-59
https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/42874-v-j-k-studentski-grad-e-zadyrjan-narkoplasior--74-3

          СГП счита, че така постановената присъда е неправилна и незаконосъобразна, поради което по предвидения в закона ред настоява за нейната въззивна проверка от Апелативен съд – София както в оправдателната ѝ част, така и по отношение на размера на наложеното наказание.

По отношение на явната несправедливост на наложеното на подсъдимия Н. П. наказание за открития в ателие кокаин.  

          Според СГП минимално възможното наказание от 5 години лишаване от свобода и глоба в размер на 20 000 лв., наложено на подсъдимия Н. П. за над 325 кг кокаин с много висок процент на активен компонент, оценен на почти 79 млн. лв., е явно несправедливо.

          За престъплението по чл. 354а, ал. 2, изр. 2 във вр. с ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК законодателят е предвидил наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и от 20 000 до 100 000 хиляди лв. глоба. За рекордно количество наркотици от компетентността на СГС – над 325 кг кокаин, открит в ателие в ж.к. „Студентски град“, с много високо процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент, на обща стойност почти 79 млн. лв., съдът определя наказание на абсолютния минимум, предвиден в закона. Очевидно така наложеното наказание нито може да има поправително и предупредително въздействие върху подсъдимия, нито предупредително такова спрямо обществото. Няма как да не се признае, че в случая в изключително висока степен са засегнати обществените отношения, свързани с опазване на общественото здраве – както поради огромното количество, така и поради чистотата на иззетия наркотик. Тук би следвало да се съобрази и това, че реалната пазарна цена на наркотика при пласмент на улицата би била в пъти по-висока от тази, предвидена в нормативната рамка от 1998 г., с чиито параметри прокуратурата е обвързана.

          Обвинението на подсъдимият Н. П. е за общо 365 кг кокаин, иззет от кола и ателие. Като хипотетичен пример, за да се онагледи изключителната обществена опасност на извършените престъпления с предмет толкова голямо количество наркотик, може да се посочи очевидното – че близо 365 кг почти чист кокаин, дори без неговото разреждане с други примеси, неминуемо би довело до пристрастяване на голям брой хора, включително подрастващи, които често са основни мишени на разпространението. А при примесване на наркотика с други вещества, както обичайно се случва преди пласмента му на улицата, застрашеността на обществото нараства в пъти.

          Ето защо, дори взето само по себе си, огромното количество наркотик е достатъчно да мотивира извод за изключително висока обществена опасност на извършените престъпления. На такава обществена опасност наложеното на абсолютния минимум наказание не може да бъде съответно. 

По отношение на оправдаването на подсъдимия Н. П. за открития в лек автомобил кокаин:

          СГП счита, че постановената в тази част присъда е в пълно несъответствие с константната и обилна съдебна практика, свързана както с упражняването на фактическа власт върху наркотични вещества, така и с трактовките относно времето на извършване на престъплението. Няма и не е имало спор нито в практиката, нито в теорията, че часът на извършване на престъплението не е задължителен елемент от обвинението. Не само това, според ТР 2/2002 г. в обвинението е напълно достатъчно да се посочат времето и мястото на извършване на деянието: „За да се конкретизира престъпното деяние, е достатъчно в постановлението да се посочи времето и мястото на извършването му, както и неговите фактически обективни и субективни признаци. При това допустимо е съставомерните факти да бъдат посочени в обобщен вид.“ С други думи изискванията на задължителната за прилагане съдебна практика не само са спазени от СГП, но и са преизпълнени. В случая фактите, за които е повдигнато обвинение, включително времето на извършване на престъплението, бяха доказани в съда по всички правила на наказателния процес. Непочиващи на закона, на тълкувателната практика, на указателната практика и на теорията, са разсъжденията и респ. аргументите за оправдаване на подсъдимия Н. П. поради интерпретацията в колко часа е било извършено престъплението. В резултат от този подход - само заради незаконосъобразната трактовката относно часовете на извършване на престъплението, подсъдимия Н. П. е оправдан за държане с цел разпространение в багажника на автомобила на безпрецедентно количество почти чист кокаин с тегло от близо 40 кг на обща стойност над 9 300 000 лв.

По отношение на оправдаването на подсъдимия М. Н. за открития в ателие кокаин: 

          СГП счита, че в хода на съдебното следствие, в условията на публичен и състезателен процес, са събрани достатъчно доказателства за да бъде признат подсъдимият М. Н. за виновен и че изводите на съда в обратната насока са неправилни. 

          Прокуратурата твърди, че в ателието са открити множество веществени доказателства, сочещи на съпричастност на всеки от двамата подсъдими към извършеното престъпление. Специално за подсъдимия М. Н. има много на брой, повече от обичайното в подобни случаи, дактилоскопни следи, а също и ДНК материал, съвпадащ с неговия профил. Негови вещи, за които е безспорно установено, че са ползвани лично от него и не биха могли поради естеството си да се ползват от никого другиго, са открити непосредствено върху складираните в трикрилен гардероб множество пакети с наркотик. Пак в гардероба са открити и иззети чифт сини ръкавици, по които е имало клетъчен материал именно от подсъдимия М. Н. На следващо място, намерена и иззета е тетрадка със спирала. В нея с ръкописен текст собственоръчно подсъдимият М. Н. е изписвал текстове, цифри и специфични знаци (картинки). Те отговарят на бройката, количеството и вида открити в апартамента отделни обекти с кокаин. Отбелязваните от подсъдимия М. Н. специфични знаци (картинки) в тетрадката са идентични със специфичните знаци (картинки) върху всеки от пакетите с кокаин (например – асо пика, спатия и т. н.). С други думи всеки един отделен опакован обект с наркотик е бил с щамповка върху опаковката с различни знаци и именно тези знаци също са били отбелязвани от подсъдимия в тетрадката. Така подсъдимият М. Н. отразявал писмено отделните пресовки с кокаин, които били „вкарвани“ в ателието и „изкарвани“ от него като обща бройка, а така също и по видове в зависимост от щампите (картинките) върху опаковката на всяка една пресовка. Практически според прокуратурата подсъдимият М. Н. е водел документация за наркотиците, които „влизат“ и „излизат“ от ателието. Това само по себе си е достатъчно, за да онагледи неговата съпричастност към престъплението. Очевидно при така установените факти този подсъдим не само е обитавал жилището, но е извършвал и престъпна дейност, свързана с държането в него на наркотични вещества с цел разпространение, имал е знание и умисъл за участието в престъпната дейност заедно с другия подсъдим.

          Отделно от безспорните според СГП доказателства за участието на М. Н. в престъплението, и в чисто житейски план поведението му, също доказано по предвидения в закона ред, е нелогично за човек, който няма представа за извършваната престъпна дейност и също сочи на извод за съпричастност. Подсъдимият М. Н. незабавно е напуснал района на местопрестъплението, след като е бил задържан съучастникът му подсъдимият Н. П. След това подсъдимият М. Н. е положил значителни усилия да се укрие и местоположението му да бъде неизвестно за правоохранителните органи. За целта със съдействието на свидетел по делото подсъдимият М. Н. е бил заведен в складова база, намираща се в покрайнините на гр. София. На това място на друг свидетел по делото, който е пазил базата, първият свидетел е казал, че този човек (подсъдимият М. Н.) ще остане там колкото е нужно. Няколко дни по-късно правоохранителните органи открили въпросната база и намерили вътре криещия се там М. Н. В същата база са открити множество вещи, включително и микровълнови печки със следови количества по тях от същото наркотично вещество – кокаин, каквото е открито в автомобила и в ателието.

          В заключение, СГП счита, че има множество свързани последователно в непрекъсната верига доказателства, от които може да се направи един единствен извод – че подсъдимият М. Н. не просто е обитавал апартамента, но е имал и знание за извършваната незаконна дейност и е участвал пряко в нея.

          Аргументите на прокуратурата ще бъдат допълнени след като съдът изготви мотивите си.