Обвиняема за неполагане на родителски грижи е предадена на съд от Районна прокуратура – Враца

8 Юни 2022 г.

 

Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Мездра, предаде на съд Т.М. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.

35-годишната жена е обвинена за извършено от нея престъпление против семейството по чл. 182, ал. 1 от НК.

Обвиняемата Т.М. имала пет деца. През учебната 2021/2022 година две от тях – 15-годишният й син и 13-годишната й дъщеря били записани за ученици в VII клас. Децата били със специални образователни потребности и се нуждаели от допълнителна подкрепа, поради което им бил назначен ресурсен учител и психолог от Центъра за подкрепа за личностно развитие.

В началото на м. септември 2021 г. те посещавали учебните занятия, макар и нередовно. След това престанали да идват на училище. След сигнал на техния класен ръководител били инициирани многократни посещения на адресите, на които пребивавало семейството на обвиняемата, в т.ч. от образователния медиатор на училището и учители.

При проведените с нея множество разговори обвиняемата Т.М. както обещавала да изпрати децата на училище, така и категорично отказвала да го стори. Само в периода от 28.09.2021 г. до 05.10 2021 г. те имали 39 отсъствия по неуважителни причини, за което били санкционирани със „забележка“.

От м. октомври 2021 г., когато училището преминало на дистанционно обучение в електронна среда, на децата били предоставяни материали на хартиен носител, които те следвало да попълват и връщат обратно. Те не искали нито да ги приемат, нито да ги попълват.

Обвиняемата била посещавана от социалните работници, многократно консултирана от тях, но това не довело до резултат. Жената била предупредена писмено с протокол на основание Закона за МВР да осигури редовното присъствие на децата си на училище и да не застрашава тяхното физическо, душевно и морално развитие. Била ѝ разяснена наказателната отговорност. Това също не довело до корекция на поведението ѝ.

 През м. януари 2022 г. обвиняемата Т.М. напуснала страната и изоставила децата си на грижите на свои близки. Синът й напуснал обитаваното от него жилище, като за установяването му бил обявен за издирване.

С оглед тези обстоятелства директорът на училището издал заповеди за спешно настаняване на децата на обвиняемата в здравно - социални услуги за резидентна грижа. При постъпването им, на децата били изготовени индивидуални характеристики. В тях се посочвало, че за тях не били полагани съответните адекватни грижи за развитието им. Липсвала им е среда за развитие и контрол. Оставени били да растат без стимулиране на образователното и социалното им развитие. Не били усвоили минимума знания за наличната календарна възраст, както и не били свикнали да полагат учебен труд. Децата на Т.М. били записани за ученици в друго училище.

С действията си обвиняемата като родител създала опасност за физическо, душевно и морално развитие на децата си.

Предстои делото срещу нея да продължи в съда.