Мерки на РП-Видин, относно "COVID-19"(CORONAVIRUS DISEASE)