Вътрешни правила

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки и при свободен избор на изпълнител в Районна прокуратура -гр.Видин / ОТМЕНЕНИ / 3.5 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на работа при възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Районна прокуратура гр.Видин / ОТМЕНЕНИ / 3.7 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки и при свободен избор на изпълнител в Районна прокуратура - гр. Видин - НОВИ - 02.03.2016г./ ОТМЕНЕНИ / 3.6 MB

Заповед №112 от 22.07.2016г / 626.8 KB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Районна прокуратура - гр.Видин / 19.4 MB-ОТМЕНЕНИ

 

Заповед № 487_2019г. за обществените поръчки

Вътрешни правила за обществените поръчки 2019г.