Декларации 2021г.

Районна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.02.2021 Диана Борисова Съдебен деловодител Декларация Диана Борисова.pdf

Районна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.04.2021 Диана Борисова Съдебен деловодител Декларация Диана Борисова.pdf