Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 Светлана Велкова Съдебен деловодител Декларация Светлана Блажева.pdf
2 02.01.2019 Анджела Маркова Съдебен деловодител Анджела Маркова.pdf
3 02.01.2019 Ваня Бечева Съдебен деловодител Декларация Ваня Бечева.pdf
4 02.01.2019 Нина Лазарова Съдебен деловодител Декларация Нина Лазарова.pdf
5 02.01.2019 Цеца Неделкова Съдебен деловодител Декларация Цеца Неделкова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 Светлана Велкова Съдебен деловодител Светлана Блажева.pdf
2 02.01.2019 Анджела Маркова Съдебен деловодител Анджела Маркова.pdf
3 02.01.2019 Ваня Бечева Съдебен деловодител Ваня Бечева.pdf
3 02.01.2019 Нина Лазарова Съдебен деловодител Нина Лазарова.pdf
5 02.01.2019 Цеца Неделкова Съдебен деловодител Цеца Неделкова.pdf