Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 16.05.2023 Светлана Велкова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35 ал.1 т.1.pdf
2 13.10.2023 Ивана Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.1.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.05.2023 Светлана Велкова Съдебен деловодител Декларация на Светлана Велкова по чл. 35 ал.1 т.2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.11.2023 Ивана Иванова Съдебен деловодител Декларация на Ивана Иванова по чл. 49 ал.1 т. 2.pdf