Банкови сметки

Банкови сметки
Обслужваща банка – "Райфайзенбанк /България/ ЕАД"

SWIFT BIC код на банката /за всички сметки/: RZBBBGSF
транзитна сметка /съдебни такси - за издаването на удостоверение се заплаща такса от 2 (два) лева, които се превеждат по банков път на следната банкова сметка/: BG64 RZBB 9155312 005 2517
набирателна сметка/съдебни гаранции и гаранции по ЗОП/: BG77 RZBB 9155332 0052509