Декларации 2022г.

Районна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 08.09.2022 Дилмана Младенова Съдебен деловодител Декларация на Дилмана Младенова.pdf

Районна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 08.09.2022 Дилмана Младенова Съдебен деловодител Декларация на Дилмана Младенова.pdf