Кариери

Сподели

6 Ноември 2020 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ"

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 1/една/ ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ"