Доставка на столове, офис мебели, метални шкафове и стелажи за нуждите Районна прокуратура Видин
 

 

Пряк път към поканата в сайта на АОП (публикувано 11.08.2015г.)

Линк към публична покана

 

 

Приложения и разяснения към публична покана (публикувано 11.08.2015г.)

 

Протокол от заседанието на комисията

 Договор с приложения

Договор за възлагане на обществена поръчка

Приложение 1_vWllh6Q.pdf / 744.8 KB   

Приложение 2_D61YCrt.pdf / 194.9 KB

 

 

Информация за извършено плащане_X9mKhjg.pdf / 52.9 KB  

Информация за изпълнен договор_mY0d1E1.pdf / 252.4 KB