Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.07.2018 Стефан Драмалиев Главен счетоводител Стефан Драмалиев.pdf
2 05.07.2018 Галя Транкова Съдебен деловодител Галя Транкова.pdf
3 05.07.2018 Диляна Нистарова Съдебен деловодител Диляна Нистарова.pdf
4 05.07.2018 Елефтерия Петкова Съдебен деловодител Елефтерия Петкова.pdf
5 05.07.2018 Дилян Денчев Системен администратор Дилян Денчев.pdf
6 05.07.2018 Анжела Кръстева Главен специалист-човешки ресурси Анжела Александрова.pdf
7 05.07.2018 Даниела Нинова Чистач Даниела Нинова.pdf
8 05.07.2018 Ивайло Иванов Съдебен архивар Ивайло Иванов.pdf
9 05.07.2018 Димо Митов Шофьор -призовкар Димо Митов.pdf
10 05.07.2018 Надя Илиева Административен секретар Надя Илиева.pdf
11 05.07.2018 Зорница Петкова Съдебен деловодител Зорница Петкова.pdf
12 06.07.2018 Теодора Георгиева Съдебен деловодител Теодора Георгиева.pdf
13 06.07.2018 Жанета Игнатова Завеждащ служба Жанета Игнатова.pdf
14 06.07.2018 Ралица Вълчева Съдебен деловодител Ралица Вълчева.pdf
15 09.07.2018 Снежана Герасимова Мл.специалист-счетоводител и касиер Снежана Герасимова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.05.2018 Стефан Драмалиев Главен счетоводител Стефан Драмалиев.pdf
2 17.05.2018 Ивайло Иванов Съдебен архивар Ивайло Иванов.pdf
3 16.05.2018 Снежана Герасимова Мл.специалист-счетоводител и касиер Снежана Герасимова.pdf
4 18.05.2018 Зорница Петкова Съдебен деловодител Зорница Петкова.pdf
5 21.05.2018 Теодора Георгиева Съдебен деловодител Теодора Георгиева.pdf
6 05.06.2018 Диляна Нистарова Съдебен деловодител Диляна Нистарова.pdf
7 05.06.2018 Жанета Игнатова Завеждащ служба Жанета Игнатова.pdf
8 05.06.2018 Елефтерия Петкова Съдебен деловодител Елефтерия Петкова.pdf
9 05.06.2018 Дилян Денчев Системен администратор Дилян Денчев.pdf
10 06.06.2018 Надя Илиева Административен секретар 10.Надя Илиева.pdf
11 07.06.2018 Ралица Вълчева Съдебен деловодител Ралица Вълчева.pdf
12 07.06.2018 Анжела Кръстева Главен специалист-човешки ресурси Анжела Кръстева.pdf
13 03.07.2018 Галя Транкова Съдебен деловодител Галя Транкова.pdf