Информационен център за работа с граждани

Работи от 09:00 до 17:00 часа 3700 Видин, ул."Дунавска" №14, ет.1 тел.: 094/601 058 факс: 094/600 424 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.