Районният прокурор на Стара Загора Гриша МАВРОВ: Престъпната дейност по мигрантския поток в региона е сведена до минимум

16 Март 2016 г.

– Г-н Мавров, намалява или се увеличава работата на прокуратурата? Има ли специфика на престъпността в Старозагорския регион?

– 2015 г. беше много натоварена в професионален план за всички прокурори от състава на Районна прокуратура (РП)-Стара Загора и се характеризираше с голяма динамика, както по отношение на криминогенната обстановка, така и в по отношение на щатната обезпеченост на органа. Прокурорите от РП-Стара Загора работиха в намален състав и

при увеличена с 4.26 % натовареност

спрямо предходната 2014 г. Натовареността на магистратите, съобразно въведените правила за отчитането й от ВСС, също беше над установената среднодневна норма за натовареност. Въпреки това, прокурорите от РП-Стара Загора се справиха изключително професионално със служебните си задължения и не само не допуснаха влошаване на качеството на работа, но и

подобриха резултатите си по почти всички основни направления

През 2015 г. в Районен съд-Стара Загора са образувани общо 858 броя дела по внесени прокурорски актове, при 855 за 2014 г. Налице е ръст на образуваните дела по внесени обвинителни актове – 345, при 333 за предходната година. Има трайна тенденция за намаляване на броя на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт –

с 29.41% спрямо 2014 г. и с 42.86% спрямо 2013 г.

Също така е намален и броят на прекратените от съда наказателни производства по внесени в съда обвинителни актове. Запазена е положителната тенденция за намаляване на броя на спрените срещу известен извършител наказателни производства през 2015 г. ( с 15.15% по-малко от 2014 г. и 2013 г.), както и на положителната тенденция за намаляване на броя на спрените срещу неизвестен извършител производства – с 5.96% спрямо 2014 г. и с 12.37% спрямо 2013 г.

Прецизирана е работата и по отношение на исканията за вземане на

мярка за неотклонение „Задържане под стража“

През 2015 г. общо уважените от Районен и Окръжен съд искания по отношение на обвиняеми лица са били 86, или 98.85%.

Традиционно голям е броят на производствата, по които разследването протича в ускорените форми за разследване – незабавни и бързи производства, където разследването приключва в срок до 3, респ. 7 дни.

– Оценката Ви за качеството на работата на старозагорските магистрати?

– По почти всички основни показатели и направления работата на РП-Стара Загора бележи подобрение и повишаване на прецизността. Въпреки увеличеното натоварване и намаления брой на реално работилите през годината прокурори (19 броя при щатна численост 22), ние своевременно реагирахме и на

усложнената и динамична криминогенна среда

през периода. Пример за това е реакцията и справянето с активизирането на престъпната дейност, свързана с мигрантския поток. Още на следващия ден след изменението на НК на Р.България прокурорите от РП-Стара Загора започнаха наблюдение на наказателни производства по обновения състав на чл. 281 от НК, като ги приключваха, включително с влезли в сила съдебни актове на Районен съд-Стара Загора, за средно около и по-малко от 10 работни дни.

Макар за този род деяния да липсваше съдебна практика

прокурорите развиха изключително активна и успешна дейност и практически сведоха до минимум престъпната активност по това направление в региона на Стара Загора.

Тези и много други успехи на РП-Стара Загора бяха отчетени през изминалата 2015 г. и четирима магистрати от състава бяха поощрени със „Служебна благодарност“ и грамота от Главния прокурор на Р.България.

Разбира се, ние

не си затваряме очите пред констатираните проблеми

и особено към възможностите за постигане на още по-добри резултати и подобряване на работния процес. През годината бяха проведени и ще бъдат провеждани и занапред ежемесечни работни съвещания, както с магистратите от РП-Стара Загора, така и с представители на разследващите органи и ръководството на структурните звена на МВР от региона, в хода на които се поставят на обсъждане всички констатирани текущи проблеми в работата и се набелязват мерки за отстраняването им. Уверен съм, че ще се справим с предизвикателствата и през настоящата година.

– Вие самият как се насочихте към професията?

– По отношение на мотивацията ми да започна работа като прокурор мога да посоча, че това е една сбъдната мечта. Желанието ми да се занимавам с право е отпреди да завърша средното си образование.

Винаги съм искал да бъда прокурор

Аз съм динамичен човек и именно тази професия виждах като най-подходяща за себе си. След като започнах работа като младши прокурор, установих, че мечтите и реалността се припокриват. Никога не съм искал и не искам и към момента да работя друго. Изпитвам истинска удовлетвореност от работата си.

– Личната Ви нетърпимост?

– Отношението ми към фигурата и професията на прокурора, към работата и дейността на Прокуратурата на Р.България определя и личната ми нетърпимост. Тя е към

липсата на професионализъм и отдаденост на борбата с престъпността

в защита на интересите на гражданите, бизнеса и обществото в неговата цялост.

– На какво държите най-много в ежедневието?

– Онова, на което най-много държа в контактите си, е честност, почтеност, спазване на закона и зачитане правата на останалите членове на общността. Много се надявам да дойде момент, когато

всеки от нас ще поиска да даде своя принос

за изпълване на тези няколко думи с истинско съдържание и ще спрем да чакаме и изискваме да го направи някой друг.

– Син сте на известния писател-езотерик, иконописец, духовник и общественик Спас Мавров. Къде намират допирателни духовността и борбата с престъпността?

– За да има духът място да се развие, трябва да му се създадат и условия да живее. А това изисква практични и прагматични действия.

Една духовна среда, оставена сама на себе си, става беззащитна

ако някой не я защитава. Магистратите, според мен, трябва да бъдат най-духовни от всички. За да решаваш нечия съдба, да вземеш правилно решение, трябва да имаш собствен дух и той да не се лута.

С баща ми нямаме различия във вярата и виждания си

за това, как трябва да се развива човекът и личността, в какво да вярва и кой път да следва, както индивидът, така и държавата и обществото като цяло. Може би просто вървим и градим по различни пътеки.

– А каква литература чете районният прокурор на Стара Загора?

– Всякаква. Напоследък занимателна, хумористична. Опитвам се да релаксирам със забавни анекдоти, къси разкази. Откривам, че освен че ме карат да се усмихвам, често получавам бързо отговори.

НБП, Дима ТОНЕВА

– Г-н Мавров, намалява или се увеличава работата на прокуратурата? Има ли специфика на престъпността в Старозагорския регион?

– 2015 г. беше много натоварена в професионален план за всички прокурори от състава на Районна прокуратура (РП)-Стара Загора и се характеризираше с голяма динамика, както по отношение на криминогенната обстановка, така и в по отношение на щатната обезпеченост на органа. Прокурорите от РП-Стара Загора работиха в намален състав и

при увеличена с 4.26 % натовареност

спрямо предходната 2014 г. Натовареността на магистратите, съобразно въведените правила за отчитането й от ВСС, също беше над установената среднодневна норма за натовареност. Въпреки това, прокурорите от РП-Стара Загора се справиха изключително професионално със служебните си задължения и не само не допуснаха влошаване на качеството на работа, но и

подобриха резултатите си по почти всички основни направления

През 2015 г. в Районен съд-Стара Загора са образувани общо 858 броя дела по внесени прокурорски актове, при 855 за 2014 г. Налице е ръст на образуваните дела по внесени обвинителни актове – 345, при 333 за предходната година. Има трайна тенденция за намаляване на броя на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт –

с 29.41% спрямо 2014 г. и с 42.86% спрямо 2013 г.

Също така е намален и броят на прекратените от съда наказателни производства по внесени в съда обвинителни актове. Запазена е положителната тенденция за намаляване на броя на спрените срещу известен извършител наказателни производства през 2015 г. ( с 15.15% по-малко от 2014 г. и 2013 г.), както и на положителната тенденция за намаляване на броя на спрените срещу неизвестен извършител производства – с 5.96% спрямо 2014 г. и с 12.37% спрямо 2013 г.

Прецизирана е работата и по отношение на исканията за вземане на

мярка за неотклонение „Задържане под стража“

През 2015 г. общо уважените от Районен и Окръжен съд искания по отношение на обвиняеми лица са били 86, или 98.85%.

Традиционно голям е броят на производствата, по които разследването протича в ускорените форми за разследване – незабавни и бързи производства, където разследването приключва в срок до 3, респ. 7 дни.

– Оценката Ви за качеството на работата на старозагорските магистрати?

– По почти всички основни показатели и направления работата на РП-Стара Загора бележи подобрение и повишаване на прецизността. Въпреки увеличеното натоварване и намаления брой на реално работилите през годината прокурори (19 броя при щатна численост 22), ние своевременно реагирахме и на

усложнената и динамична криминогенна среда

през периода. Пример за това е реакцията и справянето с активизирането на престъпната дейност, свързана с мигрантския поток. Още на следващия ден след изменението на НК на Р.България прокурорите от РП-Стара Загора започнаха наблюдение на наказателни производства по обновения състав на чл. 281 от НК, като ги приключваха, включително с влезли в сила съдебни актове на Районен съд-Стара Загора, за средно около и по-малко от 10 работни дни.

Макар за този род деяния да липсваше съдебна практика

прокурорите развиха изключително активна и успешна дейност и практически сведоха до минимум престъпната активност по това направление в региона на Стара Загора.

Тези и много други успехи на РП-Стара Загора бяха отчетени през изминалата 2015 г. и четирима магистрати от състава бяха поощрени със „Служебна благодарност“ и грамота от Главния прокурор на Р.България.

Разбира се, ние

не си затваряме очите пред констатираните проблеми

и особено към възможностите за постигане на още по-добри резултати и подобряване на работния процес. През годината бяха проведени и ще бъдат провеждани и занапред ежемесечни работни съвещания, както с магистратите от РП-Стара Загора, така и с представители на разследващите органи и ръководството на структурните звена на МВР от региона, в хода на които се поставят на обсъждане всички констатирани текущи проблеми в работата и се набелязват мерки за отстраняването им. Уверен съм, че ще се справим с предизвикателствата и през настоящата година.

– Вие самият как се насочихте към професията?

– По отношение на мотивацията ми да започна работа като прокурор мога да посоча, че това е една сбъдната мечта. Желанието ми да се занимавам с право е отпреди да завърша средното си образование.

Винаги съм искал да бъда прокурор

Аз съм динамичен човек и именно тази професия виждах като най-подходяща за себе си. След като започнах работа като младши прокурор, установих, че мечтите и реалността се припокриват. Никога не съм искал и не искам и към момента да работя друго. Изпитвам истинска удовлетвореност от работата си.

– Личната Ви нетърпимост?

– Отношението ми към фигурата и професията на прокурора, към работата и дейността на Прокуратурата на Р.България определя и личната ми нетърпимост. Тя е към

липсата на професионализъм и отдаденост на борбата с престъпността

в защита на интересите на гражданите, бизнеса и обществото в неговата цялост.

– На какво държите най-много в ежедневието?

– Онова, на което най-много държа в контактите си, е честност, почтеност, спазване на закона и зачитане правата на останалите членове на общността. Много се надявам да дойде момент, когато

всеки от нас ще поиска да даде своя принос

за изпълване на тези няколко думи с истинско съдържание и ще спрем да чакаме и изискваме да го направи някой друг.

– Син сте на известния писател-езотерик, иконописец, духовник и общественик Спас Мавров. Къде намират допирателни духовността и борбата с престъпността?

– За да има духът място да се развие, трябва да му се създадат и условия да живее. А това изисква практични и прагматични действия.

Една духовна среда, оставена сама на себе си, става беззащитна

ако някой не я защитава. Магистратите, според мен, трябва да бъдат най-духовни от всички. За да решаваш нечия съдба, да вземеш правилно решение, трябва да имаш собствен дух и той да не се лута.

С баща ми нямаме различия във вярата и виждания си

за това, как трябва да се развива човекът и личността, в какво да вярва и кой път да следва, както индивидът, така и държавата и обществото като цяло. Може би просто вървим и градим по различни пътеки.

– А каква литература чете районният прокурор на Стара Загора?

– Всякаква. Напоследък занимателна, хумористична. Опитвам се да релаксирам със забавни анекдоти, къси разкази. Откривам, че освен че ме карат да се усмихвам, често получавам бързо отговори.

НБП, Дима ТОНЕВА