Таня Димитрова, районен прокурор на гр. Стара Загора: Увеличават се делата за шофиране след употреба на алкохол и наркотици

21 Април 2022 г.

Интервю на Дарина Колева, Радио Стара Загора
 
- Прокурор Димитрова, в навечерието на Деня на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител какво бихте пожелали на вашите колеги?

- Първо искам да се върнем малко назад в историята. Преди 143 години, на 16 април 1879 г., Учредителното събрание във Велико Търново гласува и приема Търновската конституция. Това е първата българска конституция. 229 народни представители подписват единодушно основния правен акт на младата европейска държава и поставят началото на парламентарния живот в България.  Първият основен закон буди и до днес чувство за национална гордост. Той отразява демократичния дух на българския народ и в него са заложени идеите на либерализма. Отделено е място на правата и свободите на гражданите, на свободата на словото, вероизповеданията и неприкосновеност на частната собственост.  Търновската конституция определя структурата и компетенциите на висшите държавни органи. За това в днешно време този ден е определен за професионален празник на юриста и съдебния служител. На моите колеги пожелавам здраве и професионални успехи.

- В тази връзка да попитам участва ли Районна прокуратура – Стара Загора в Образователната програма на ВСС, насочена към обучение на младите хора по правни въпроси?

- В рамките на Образователната програма на ВСС през учебната 2021-2022 г. обхванахме всички училища партньори  на територията на гр. Стара Загора. Една от стъпките по програмата е награждаване на ученици за участие в конкурс за есе и рисунка на правна тема.  Предстоят и различни други инициативи – изнасяне на открити уроци в часовете на класния ръководител за професията на прокурора, Конституцията, опасностите в интернет, за наркотичните вещества и престъпленията, свързани с тях и др.

- Какви са вашите впечатления за това има ли устойчива тенденция за нарастване на престъпленията, които са извършени след употреба на алкохол или наркотични вещества.

- От началото на тази година Районна прокуратура – Стара Загора наблюдава 85 досъдебни производства за шофиране след употреба на  алкохол или наркотични вещества. 71 от тях са бързи производства.  Смятаме, че  формата на по-ускорено реализиране на наказателната отговорност има своето превантивно възпитателно въздействие. Това означава, че извършителят отива в съда за 7 дни след извършване на деянието и получава присъда.  Тенденцията е тревожна и следва цялото общество да реагира с максимално чувство за отговорност.

-  Повишават ли се престъпленията от битов характер?

-  Не е тайна, че през последните години състоянието на битовата престъпност е отражения на спецификите в обществото -  демографски, икономически, трудовата заетост на гражданите и др.  Считам, че има определена тенденция за увеличение, но в повечето случаи извършителите са установени и задържани. През миналата седмица имаше два извършени грабежа спрямо жени, които са живеели сами. И двамата извършители са установени и вече с взета мярка за неотклонение от съда „задържане под стража“, което е най-справедливо с оглед тежестта на това престъпление.