Декларации ОП-Ямбол

Сподели

3 Август 2018 г.
Регистър и встъпителни декларации(Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол
3 Август 2018 г.
Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол