27 Юни 2022 г.

Следователи от Окръжна прокуратура-Велико Търново проведоха срещи с ученици в СУ „Вела Благоева“

Сподели

Следователи от Окръжна  прокуратура – Велико Търново проведоха срещи с ученици от  седми, осми и девети класове в СУ „Вела Благоева“.

Людмил Маноилов – завеждащ Окръжна следствена служба във Окръжна прокуратура – Велико Търново говори за „Децата и компютърните/кибер престъпления“, като засегна няколко важни за подрастващите въпроси – опасностите в интернет и социалните мрежи, защита на личните данни, фишинг атаките, фалшиви профили и рисковете да станат жертви на престъпление в мрежата. Драгомир Марков - младши следовател представи на средношколците професиите следовател, прокурор и съдия и ги запозна със статута и функциите на магистратите и съдебната власт.

В поредицата лекции, които прокурори и следователи от Окръжна прокуратура – Велико Търново изнесоха в СУ „Вела Благоева“, през учебната 2021/2022 година участваха 93 броя ученици. Инициативата се провежда в рамките на Образователната програма на Висш съдебен съвет - „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, след подписано споразумение за сътрудничество.  

В края на срещата всеки ученик получи удостоверение за участие в програмата, Конституция на Република България и подаръчни комплекти, изработени със средства, предоставени по програмата от ВСС.