10 Ноември 2021 г.

Окръжна прокуратура – Велико Търново предаде на съд длъжностни лица за престъпление против стопанството

Сподели

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу пет длъжностни лица за неупражняване на контрол и за не предприемане на действия за събиране и отчитане на публични вземания - престъпление по чл. 219, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Обвинението срещу петте длъжностни лица е за това, че в  периода от 31.10.2011 г. до 01.01.2019 г., в гр. Свищов, при условията на продължавано престъпление, като заемащи различни длъжности в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в Община Свищов, не упражнили достатъчен контрол и не положили достатъчно грижи за възложената им работа и не предприели необходимите действия за доброволно събиране на общинските публични вземания на общината (за данъци недвижим имот и МПС, такса битови отпадъци и лихви върху тях), дължими от едноличен търговец. В периода от възникване на задълженията, за които е допуснато погасяване по давност, до момента, в който погасителната давност е изтекла, служителите в отдела не са предприели предоставените им от закона правомощия за събиране на публичните вземания на общината за местни данъци и такси и лихви, дължими от едноличния търговец. Така допуснали същите да се погасят по давност и вземанията били отписани, с което за общината са настъпили значителни щети в общ размер на 33 916,37 лв
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

* Съгласно чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България  и чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.