6 Октомври 2020 г.

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт за престъпление против данъчната система

Сподели

Окръжна прокуратура – Велико Търново повдигна обвинение срещу Н. Н.  за това, че за времето от 15.10.2012 г. до 13.12.2013 г., в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото извършителство на А. К. – невиновно лице, в качеството на представляващ и управляващ търговско дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, в особено големи размери – 67 760 лв., представляващи дължим данък върху добавената стойност,  като: потвърдил неистина в подадени по реда на чл. 125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново от името на дружеството справки-декларации по ЗДДС; използвал документи с невярно съдържание - дневници за покупки, съставени на основание чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Велико Търново, в които били отразени неполучени от дружеството в действителност доставки от търговски дружества; приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури за неполучени в действителност облагаеми доставки в общ размер на 67760 лв.  за различни данъчни периоди - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 2, алт. 1 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

 

* Съгласно чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България  и чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.